אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - מידע כללי

קידום המצוינות האקדמית לכל סטודנט באמצעות יחס פרטני ואישי

השאירו פרטים ויועץ יחזור אליכם
שם מלא:
טלפון נייד:
דוא"ל:
עיר:
ת.ז:
היסטוריה של המזרח התיכון לתואר שלישי
תנאי רישום:
ציון משוקלל של 85 לפחות בלימודי ה-מ"א בהיסטוריה של המזה"ת
ציון של 86 בעבודת הגמר


תיאור התעודה:
תואר שלישי , Ph.D ,בהיסטוריה של המזרח התיכון


מועדי פתיחה:
פברואר, אוקטובר

משך הלימודים:
3 שנים

זמני לימוד:
יום לימודים מרוכז

תחומי לימוד:

מבנה הלימודים:
הלימודים לקראת התואר השלישי מחולקים לשני שלבים:

א. תלמיד/ת מחקר שלב א', שלא יעלה על שנה.

ב. תלמיד/ת מחקר שלב ב', שלא יעלה על שנתיים.

עם ההרשמה ללימודים, יש להגיש במזכירות החוג כדלקמן:

הצהרת כוונות מחקר
, קורות-חיים, העתקים מתעודת "בוגר" ו"מוסמך", תדפיסי ציונים לתארים ב"א ו-מ"א, שני מכתבי המלצה ממרצים מתארים קודמים, מכתב ממורה מוסמך מן החוג לפיו ניתנת הסכמתו להנחות את כתיבת המחקר המבוקש.

לאחר הודעת קבלה ללימודים, יעסוק התלמיד בשלב א' בהכנת הצעת המחקר המפורטת.
אישור הצעת  המחקר יינתן ע"י המנחה/ים, והוועדה החוגית לתואר שלישי.

אישור סופי יינתן ע"י הרשות ללימודים מתקדמים. עם קבלת אישור כזה, יעבור להיות כ"תלמיד/ת מחקר שלב ב"'.

מדריך עבודת הד"ר יקבע לתלמיד המחקר את תכנית הלימודים שלו ואת היקפה. ועדת הד"ר החוגית תאשר את התכנית.
הוועדה רשאית להטיל על התלמיד חובת בחינה (בכתב או בעל-פה) בשיעורים שהתלמיד נדרש להשתתף בהם, בסמינריונים נדרשת רק חובת השתתפות פעילה

עם סיום עבודת המחקר
, תוגש העבודה באישור המנחה/ים לוועדת הדוקטוראט, אשר תדון במוכנות העבודה לשיפוט.

לאחר אישור סופי של ועדת הדוקטוראט
, תועבר העבודה לרשות ללימודים מתקדמים שתטפל בסדרי תהליך השיפוט.

הערות:
יש להוכיח ידיעה של שלוש שפות רלוונטיות לתחום המחקר.

*התכנים בעמוד זה מתעדכנים אחת לכמה חודשים
סגור