אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - מידע כללי

קידום המצוינות האקדמית לכל סטודנט באמצעות יחס פרטני ואישי

השאירו פרטים ויועץ יחזור אליכם
שם מלא:
טלפון נייד:
דוא"ל:
עיר:
ת.ז:
עבודה סוציאלית לתואר שלישי
תנאי רישום:
בעלי תואר שני בעבודה סוציאלית מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו"ל, שהשיגו ציון ממוצע 86 או יותר בלימודים לתואר שני וציון 90 או יותר בעבודת הגמר המחקרית (תזה)
מכתב הסכמה מהמנחה המיועד
הצהרת כוונות לגבי נושא המחקר
שני מכתבי המלצה של אנשי אקדמיה
מועמדים בעלי תואר במדעי הרווחה והבריאות, מדעי החברה ומשפטים יוכלו להגיש מועמדות בתנאי שהשיגו ממוצע 86 בלימודי התואר השני וציון 90 בעבודת הגמר המחקרית. מועמדים אלה יידרשו להשלמות
קורות חיים


תיאור התעודה:
תואר שלישי בעבודה סוציאלית


מועדי פתיחה:
פברואר, אוקטובר, דצמבר

משך הלימודים:
4 שנים

תחומי לימוד:

הלימודים לתואר שלישי מחולקים לשני שלבים:
שלב מחקר א' ושלב מחקר ב'

בסמוך לתחילת לימודיו של הסטודנט, ועדת הדוקטורט של בית הספר לעבודה סוציאלית, בתיאום
עם המנחה, תיקבע אם להקים לסטודנט ועדה מלווה

שלב מחקר א':
בשלב זה על התלמיד להכין את הצעת המחקר המורחבת ולעמוד בדרישות אחרות שיוטלו עליו
(כגון, קורסים הקבועים בתכנית הלימודים). לרשות התלמיד עומדת שנה אחת להגשת הצעת
המחקר לוועדת הדוקטורט.

בסמוך לסיום שלב זה ועדת הדוקטורט של ביה"ס לעבודה סוציאלית, בתאום עם המנחה יקבעו
אם להקים לסטודנט ועדת מלווה. במידה ולא הוקמה ועדה מלוה, ועדת הדוקטורט תבחן את הצעת
המחקר ותיעזר גם בחוות קוראים חיצוניים. החלטת ועדת הדוקטורט לאשר את ההצעה, לדחותה
או לדרוש שינויים ותיקונים תתבסס על חוות דעת אלו.

משקבעה ועדת הדוקטורט כי הצעת המחקר עומדת בקריטריונים הנדרשים, היא ממליצה בפני
הרשות ללימודים מתקדמים על מעבר לשלב מחקר ב'.

שלב מחקר ב':

שלב זה מתאפיין בבצוע המחקר וכתיבת עבודת הדוקטורט. כמו-כן, התלמיד ימשיך ללמוד
בהתאם לצורך, בקורסים הנדרשים בתכנית הלימודים. פרק הזמן המוקצה להשלמת מכסת
הלימודים ולביצוע עבודת המחקר הוא שנתיים. הארכה מעבר לתקופה זו טעונה המלצת ועדת
הדוקטורט של ביה"ס לעבודה סוציאלית ואישור הרשות ללימודים מתקדמים.

הערות:
וועדת הקבלה לתכנית הדוקטורט תשקול באופן השוואתי ותחליט על קבלת המועמדים לתכנית הדוקטורט על פי רמת הציונים בלימודי המ"א ובתזה, ההמלצות, הצהרת הכוונות, ציוני המועמדים בקורסי המחקר ( שיטות מחקר וסטטיסטיקה). כמו כן הועדה תתחשב בגורמים נוספים. כמו: מספר המקומות בתוכנית.


*התכנים בעמוד זה מתעדכנים אחת לכמה חודשים
סגור