אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - מידע כללי

קידום המצוינות האקדמית לכל סטודנט באמצעות יחס פרטני ואישי

השאירו פרטים ויועץ יחזור אליכם
שם מלא:
טלפון נייד:
דוא"ל:
עיר:
ת.ז:
תואר שני בטיפול באמנויות
תנאי רישום:
-זכאות לתואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, בציון סופי של 85 לפחות;
-עמידה במבחן קבלה באנגלית בציון 75 לפחות (ניתן לגשת לשני מועדים)
-קורות חיים + תמונת פספורט;
-הצהרת כוונות;
-המלצה מגורם אקדמי;
-ראיון אישי/קבוצתי;
*מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לזכאותו לתואר;
מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה במבחן GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון.


תיאור התעודה:
מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בטיפול באמצעות אמנויות באמנות חזותית/תנועה ומחול/דרמה /פסיכודרמה/מוסיקה, בהתאם למגמת הלימוד.


משך הלימודים:
שנתיים

זמני לימוד:
יום לימודים מרוכז

תחומי לימוד:

דרישות קדם בתחום הפסיכולוגיה והמתודולוגיה המחקרית

מועמדים בוגרי תואר ראשון, שלא למדו את הקורסים הבאים בלימודי התואר הראשון, יחויבו בהשלמות הנלמדות ברמת התואר הראשון במוסד אקדמי בעל היתר/הכרה. קורסים אלה אינם נכללים בתכנית המ’א. יש לסיים את כל קורסי הקדם בממוצע 80 לפחות עד תחילת שנת הלימודים.

קורסי השלמה טיפוליים עבור מי שאינו בא מתחום הטיפול:

מבוא לפסיכולוגיה – 2 נ’

פסיכופיזיולוגיה – 2 נ’

פסיכולוגיה התפתחותית – 4 נ’

פסיכופתולוגיה (פסיכולוגיה אבנורמלית) – 4 נ’

סטטיסטיקה – 2 נ’

שיטות מחקר – 2 נ’

תיאוריות אישיות – 2 נ’

סה’כ 18 נ’ (כ – 320 שעות)

לימודי השלמה רשמיים עבור מי שאינו בא מתחום האמנויות (סה"כ 300 שעות):

בעל תואר ראשון שאינו מתחום האמנויות צריך לצבור 300 שעות לימוד רשמיות מתחום    האמנות הרלבנטי (שעות לימוד ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג או ממוסד מקצועי או  אמנותי המוכר ע"י משרד החינוך ו/או התרבות והספורט) מתוכם קורס תיאורטי בהיקף    של 56 שעות וקורסים מעשיים בהיקף של 244 שעות (במגמת תנועה ניתן להשלים את כל השעות בקורסים מעשיים).

מגמת מוסיקה – 300 שעות לימוד על כלי נגינה, פיתוח קול ושירה ותיאוריה. שעות ניסיון בשדה בתחום האמנותי (200 שעות). בנוסף לאישורים על 300 שעות מתחום האמנויות, על כל מועמד להציג אישור או תיעוד  השווה ערך ל – 200 שעות

 ניסיון מעשי בשדה בתחום האמנותי:

במגמת אמנות - צילום צבעוני של  10-15 עבודות באמנות על נייר A4 (יש לשלוח יחד עם שאר המסמכים).

במגמת דרמה/פסיכודרמה –  אישורים על השתתפות בקבוצת דרמה או קבוצת חוג  במסגרת רשמית או לא רשמית או צילום של הופעה/הצגה.

במגמת תנועה - השתתפות/חברות בלהקת מחול והוראת מחול, או השתתפות בחוגי  תנועה כמו מחול מודרני, ג'אז, ריקודים סלוניים, ריקודי בטן, ריו אביארטו, יוגה, פנדלקרייז,  שיאצו.

במגמת מוסיקה – השתתפות במקהלה, אנסמבל, הוראת מוסיקה והצגת היכולת והידע בנגינה בפני וועדת הקבלה.

שעות השלמה אלה יהוו תנאי קדם ללימודים לתואר שני בטיפול באמנויות (במידת הצורך יוכל לאשר המוסד   כי השעות יושלמו במהלך השנה הראשונה ללימודים). פטור מלימודי השלמה יינתן אך ורק על בסיס הצגת מסמכים רשמיים רלוונטיים מהמוסד.

טיפול באמצעות אמנויות כולל מגוון מקצועות טיפוליים בהם נעשה שימוש מתכוון בתהליכי יצירה והבעה אמנותיים בפסיכותרפיה. כמונח רב תחומי טיפול באמצעות אמנויות כולל 5 מגמות:

•           אמנות חזותית

•           *דרמה תרפיה

•           *פסיכודרמה

•           תנועה ומחול

•           מוסיקה

הכשרה מעשית

לצד הלימודים האקדמיים מתקיימת הכשרה מעשית תחת הדרכה.  בנוסף ליום הלימוד באוניברסיטה, נדרש לשריין יום נוסף בשבוע לצורך הכשרה מעשית והדרכה. מוסמכי התכנית יקבלו אישור זכאות בצירוף ספח המציג את תחום ההתמחות ואישור על 600 שעות הכשרה מעשית.

תכנית הכשרה מעשית – סטאז' (שנה ג)

לאחר סיום התואר ניתן להשלים שעות הכשרה מעשית נוספות במסגרת תכנית הכשרה מעשית מתקדמת המוצעת ע"י המחלקה ללימודי המשך של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בשיתוף עם ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות. בתום שנה זו, לאחר השלמת כל החובות, מסיים התכנית יהיה זכאי לאישור על השלמת 960 שעות הכשרה מעשית.

תכנית מבח"ר – תכנית לימודים לתואר שני בפסיכודרמה/אמנות חזותית ומטפלים מנוסים עבור נשים חרדיות. תכניות המותאמות לצרכי הקהילה החרדית אך מקבילה לתכניות הלימודים הרגילות בביה"ס המתקיימות באוניברסיטת חיפה וזהות לה בדרישות האקדמיות. הלימודים יתקיימו בבניין המכללה החרדית מבח"ר בבני ברק לנשים בלבד.

תלמידות התכניות הינן חלק בלתי נפרד מתלמידי ביה"ס והינן תלמידות של אוניברסיטת חיפה לכל דבר ועניין. תעודת המ"א שתוענק למוסמכי התכנית היא תעודת מ"א בטיפול באמנויות בהתאם למגמה בה למדו של אוניברסיטת חיפה.

תכנית למטפלים מנוסים (מסלול ב):

הכתה למטפלים מנוסים לא מחולקת על פי מגמות אלא כוללת מטפלים מכל התחומים. תכנית הלימודים תתקיים במסגרת משולבת של כתה אחת לכל המטפלים המנוסים.

*שנה"ל הראשונה משותפת לשתי המגמות ויילמדו בה תכנים משני התחומים. בשנה"ל השנייה יתפצלו הסטודנטים לשתי מגמות נפרדות.

 


*התכנים בעמוד זה מתעדכנים אחת לכמה חודשים
סגור