41% מהסטודנטים מממנים את שכר הלימוד בעצמם

41% מהסטודנטים מממנים את שכר הלימוד בעצמם

סקר של האקדמית תל אביב יפו מצא את המאפיינים המרכזיים של הסטודנט הישראלי

שנת הלימודים האקדמית נפתחה ואלפי סטודנטים חדשים יצטרפו אליה. לקראת פתיחתה ערכו באקדמית תל-אביב יפו סקר בקרב המצטרפים החדשים לאקדמיה בו ביקשו להבין ולהכיר אותם קצת יותר, מהם הרגליהם, העדפותיהם כמו גם סגנון חייהם.

הסקר נערך בקרב 600 סטודנטים של שנה א' שילמדו בשנת הלימודים הקרובה בבתי הספר למדעי המחשב, ביה"ס לניהול וכלכלה, ביה"ס למדעי ההתנהגות וביה"ס לממשל וחברה במכללה.

מהסקר עולים הנתונים הבאים:
• כ – 60% מהסטודנטים השתמשו בפיקדון למימון שכר הלימוד.
• את יתרת שכר הלימוד יממנו 41% מהסטודנטים מכיסם הפרטי. רק 21% ייעזרו בהוריהם.
• אצל 81.1% מהסטודנטים ההחלטה מה ללמוד נובעת מהעניין האישי של כל מועמד. 36.6% ציינו את יכולת ההשתכרות העתידית כסיבה.
• כ – 60% מהסטודנטים ערכו טיול של "אחרי צבא". היעד הפופולארי ביותר הוא דרום אמריקה שמועדף על 30% מהם והמזרח הרחוק 29%.
• הסטודנטים החדשים אופטימיים לגבי עתידם האקדמי – 71% מהם ענו כי הם ימשיכו לתואר שני.
• הדוקטורט כבר מאיים יותר ורק 26% ענו כי הם ימשיכו לתואר שלישי.
• מהסקר עולה שלרוב הסטודנטים אין מחשב נייד. 46.5% מהסטודנטים משתמשים במחשב נייד בכיתה.
• 40% מהסטודנטים הם בעלי רכב פרטי.  
• מהסקר עולה גם כי הסטודנטים נדיבים עם עצמם. כל סטודנט שלישי מאמין שההוצאה החודשית שלו על מחייה תהיה למעלה מ – 3000 ₪. 3% יהדקו חגורה עם הוצאות מחייה של פחות מ-500 ₪.

סגור