תוכנית לימודים ברעידות אדמה

תוכנית לימודים ברעידות אדמה

היחידה ללימודי המשך של הטכניון פותחת תוכנית ייחודית למוסדות וארגונים בנושא התנהגות מבנים בשעת רעידות אדמה

כחלק מההערכות של מדינת ישראל לתרחיש רעידת אדמה, מרימה היחידה ללימודי המשך של הטכניון את הכפפה ופותחת תוכנית ייחודית, המיועדת למוסדות וארגונים גדולים, שתאפשר להם להתמודד עם הארגון והמבנה בהם הם נמצאים, בשעת רעידת אדמה בצורה הטובה ביותר. מדובר בתוכנית ייחודית ובלעדית של מוסד אקדמי, המאפשרת היערכות לקראת תרחיש אפשרי.

התוכנית מיועדת למהנדסים, מפקחי בניה והנדסאים העוסקים בתחום התכנון, ומטרתה להרחיב את הידע של המשתתפים בנושא התנהגות מבנים בשעת רעידות אדמה, להקנות הבנה הנדסית בסיסית בהתנהגות מבנים לכוחות סייסמים ולאפשר הבנה של השיטות והנוסחאות שבתקן 413-95 כך שיהיו בידי המהנדס כלים לתכנון יעיל לרעידות אדמה.

התוכנית ניתנת להתאמה ע"פ אופיו של כל מוסד או ארגון, ע"פ דרישה ומועברת ע"י מהנדסים בכירים מהטכניון, ב- 24 מפגשים שבועיים, בקמפוס הטכניון בתל אביב, חיפה או ירושלים. חשוב לציין כי התוכנית בחסות אקדמית של הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון.

לדברי פרופ' שמאי שפייזר, דקן היחידה ללימודי המשך בטכניון, " סקרים ותחזיות של מוסדות מחקר מוסמכים צופים רעידת אדמה חזקה בישראל.  במדינות מתוקנות כמו ישראל קיים תקן מיוחד, המכתיב למהנדס כיצד עליו לתכנן את האלמנטים השונים של הבניין כך שיעמדו בפני הכוחות האופקיים הנוצרים בו בעת מעבר הגלים הסיסמיים. היחידה ללימודי המשך של הטכניון מרימה את הכפפה ותעביר באמצעות מהנדסים בכירים שזהו תחום התמחותם, תוכנית ייחודית, שתאפשר הכנה והתמודדות בצורה הטובה ביותר עם רעידת אדמה אפשרית".

סגור