ירוקה ולא מקנאה

ירוקה ולא מקנאה

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון הוסמכה ל"קמפוס ירוק" ; הקריטריונים על פיהם הוסמכה המכללה כללו היבטים אקדמיים המתייחסים לקורסים ייחודים במכללה כמו קורס "הנדסה ירוקה" המיועד לציבור הסטודנטים


מכללת סמי שמעון בעלת שני קמפוסים: בבאר שבע ובאשדוד הוסמכה ל "קמפוס ירוק" על ידי המשרד להגנת הסביבה. בין הקריטריונים להסמכת המכללה ל"קמפוס ירוק" נלקחו בחשבון היבטים אקדמיים, תפעוליים ופרויקטים סביבתיים בקהילה

קמפוס ירוק הינו פרויקט של המשרד להגנת הסביבה בשיתוף מוסדות חינוך ומוסדות להשכלה גבוהה  שמטרתו לקדם תכנים ונושאים סביבתיים באקדמיה. את תהליך ההסמכה במכללה הובילה "המועצה הירוקה" בראשותו של ד"ר עדי וולפסון שכוללת נציגי הנהלה, חברי סגל אקדמי ונציגי סטודנטים.

בכדי לקבל את ההסמכה לקמפוס ירוק נדרשה המכללה לעמוד במספר קריטריונים.
בין המדדים שנבחנו היו:

1. היבטים אקדמיים- במהלך השנתיים האחרונות מתקיים לראשונה בישראל קורס ייחודי לכלל הסטודנטים במכללה בשם "הנדסה ירוקה" (Green Engineering). נושאי הקורס: כלכלה ותקנים סביבתיים, בניה ירוקה ואדריכלות בת-קיימא, חינוך לקיימוּת ועוד. הסטודנטים שלקחו חלק בקורס תכננו וביצעו פרויקטים למעורבות קהילתית-סביבתית, עבורם אף קיבלו 1000₪ מלגה מהמכללה. 
2. היבטים תפעוליים-סביבתיים. דרישה נוספת לשם ההכרזה כקמפוס ירוק הייתה: "התנהלות ירוקה", שימוש מושכל במשאבּים ומניעת זיהומים סביבתיים כמו:
-הפחתה בתצרוכת אנרגיה וחשמל: מערכות המיזוג במכללה עובדות כולן עם קוצבי זמן על מנת למנוע עבודה של מערכת לתקופה ארוכה בלא נכחות של אנשים בחדר. בחלק מהכיתות יש בנוסף חיישנים שמכבים / מדליקים את המיזוג בהתאם לנוכחות אנשים בחדר.
-מחזור סוללות: המכללה מיקמה 7 קופסאות לאיסוף סוללות ברחבי הקמפוסים בבאר שבע ואשדוד. תליית הקופסאות לוותה בפרסום לסטודנטים ולסגל האקדמי.

3. היבטים קהילתיים-  כחלק מהחשיבות למעורבות חברתית בקהילה מקדמת המכללה גם את החינוך הסביבתי, בכל הגילאים..פרויקטים לדוגמא:
-פרויקט "ירוק בחוץ-ירוק בלב" של תלמידי בית הספר היסודי "רעות" בהנחיית הסטודנטים של המכללה בנושא יחסי הגומלין בין הצמח לסביבה באמצעות ניסויים וסדנאות יצירה.
-פרויקט "ניהול משאבים סביבתיים בבית הספר ובסביבתו" בבתי ספר שונים. בפרויקט זה הסטודנטים והתלמידים מיפו וחקרו את נושא השימוש במשאבים סביבתיים.
-פרויקט "אמדע סביבתית" בה לומדים תלמידי תיכון על תרבות הסביבה. פרויקט משותף של המכללה וחברת האופנה "כותון" המשלב בין אמנות, מדע וסביבה, ומציג עמדה חדשה בנוגע לתרבות הסביבה. תוכנית הפרויקט כוללת הרצאות בנושאי תרבות הסביבה, צריכה חברתית ואקטיביזם סביבתי לצד פרויקטים סביבתיים-חברתיים.
-בוקר של סביבה: מפגש עם חיילים במתכונת תרבות יום א'. סדנאות והרצאות בנושא תרבות הסביבה והשילוב בין פעילות צבאית ושמירה על הטבע.

ד"ר עדי וולפסון ראש המחלקה להנדסה כימית במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ויושב ראש ה"מועצה הירוקה" שהוקמה לצורך ההסמכה מדגיש: "אני מאמין שחינוך לתרבות סביבתית בקרב הסטודנטים יתרום רבות לקידום נושאי הסביבה בתוך הקמפוס ובכל מקום בו ישתלבו בוגרי המכללה כמהנדסים מובילים בתעשייה. הסטודנטים של המכללה הם מהנדסי המחר ולכן, בנוסף לבסיס אקדמי, מדעי וטכנולוגי במדעי ההנדסה, חייב כל סטודנט לקבל מידע על שיקולי סביבה בתכנון הפרויקטים. המדובר בשיקולים הרי גורל להמשך קיומו של כדור הארץ. 
הסטודנטים והסגל האקדמי במכללה לוקחים חלק בפרויקטים לחינוך סביבתי, בכל הגילאים, וחינוך זה הוא אחד הדרכים המרכזיות להעלאת המודעות של אוכלוסיה לנושאים סביבתיים וליצירה של אכפתיות ומעורבות"
 

סגור