אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - מידע כללי

קידום המצוינות האקדמית לכל סטודנט באמצעות יחס פרטני ואישי

השאירו פרטים ויועץ יחזור אליכם
שם מלא:
טלפון נייד:
דוא"ל:
עיר:
ת.ז:
הוראה לתואר שני במתמטיקה
תנאי רישום:
בעלי תואר בוגרבמתמטיקה בציון 76 ומעלה ובחוג להוראה בציון 80 ומעלה או בעלי תעודת הוראה בציון של 80 לפחות

רשאים להגיש את מועמדותם גם תלמידי תעודת הוראה במתמטיקה במסלול דו- שנתי שסיימו שנה א' בציון של 80 לפחות, ובעלי ציון ממוצע של 76 לפחות בחוג למתמטיקה. {מעמדם יהיה"על תנאי" עד לסיום תעודת ההוראה בציון של 80לפחות}
על המועמדים לעמוד במבחן פטור באנגלית בציון עובר
תיאור התעודה:
תואר שני M.A. בהוראת המתמטיקה


מועדי פתיחה:
פברואר, אוקטובר

זמני לימוד:
יום לימודים מרוכז

תחומי לימוד:

חוג לימודים למ"א הכשרת סגל בכיר שיעסוק במחקר בחינוך מתמטי,
ייקדם את הוראת המתמטיקה בכל הגילאים והמערכות, יעסוק בפיתוח תכניות לימודים ובהכשרת מורים למתמטיקה. 

מבנה תכנית הלימודים לתלמידי הוראת המתמטיקה:

במסלול א':

א. לימודים כלליים בתחום ההוראה 8 שש"ס
ב. לימודים מתודולוגיים בנושא המחקר של ההוראה 8 שש"ס
ג. לימודים בהוראת תחום הדעת - המתמטיקה 16 שש"ס
ד. לימודים בתחום הדעת - מתמטיקה 4 שש"ס

עבודת הגמר המחקרית {תיזה}:

על התלמיד להגיש הצעת תיזה לועדת המ"א של החוג, עד סוף השנה הראשונה או לכל המאוחר במהלך השנה השניה, ולאחר התייעצות עם מנחה התיזה. ההצעה תוגש בשני עותקים למזכירות החוג עם אישורו של המנחה. החוג ידווח על אישור העבודה ומנחיה לרשות ללימודים מתקדמים.
הנחיות לכתיבת עבודת תיזה ניתן לקבל באתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים.


במסלול ב':

א. לימודים כלליים בתחום ההוראה 12 שש"ס
ב. לימודים מתודולוגיים בנושא המחקר של ההוראה 8 שש"ס
ג. לימודים בהוראת תחום הדעת - מתמטיקה 16 שש"ס
ד. לימודים בתחום הדעת - מתמטיקה 8 שש"ס


בחינת גמר

התלמיד רשאי להיבחן בבחינת הגמר רק לאחר שהשלים את כל חובותיו. בחינת הגמר תהיה בכתב, או שילוב של בחינה בכתב ובעל-פה.

הערות:
תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בהוראה
במקרים מסוימים יתקבלו תלמידים שיש להם רשיון הוראה במקום תעודת הוראה בתנאי שיהיו בעלי ניסיון של 5 שנים לפחות בהוראת המתמטיקה בביה"ס העל-יסודי.
במקרים מסוימים יידרשו התלמידים להשלמות
מועמדים שבמהלך לימודי הב"א לא למדו סטטיסטיקה, יחוייבו בהשלמה בתחום זה
מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית,חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה, כתנאי לקבלתו ללימודים
מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE
משך הלימודים תלוי במסלול הנבחר: במסלול א' הוא עד 3 שנים , במסלול ב' הוא שנתיים.


*התכנים בעמוד זה מתעדכנים אחת לכמה חודשים
סגור