ריתא | 00:00  16/05/17
שלום- אני הגעתי לשנה ג בחשבונאות באוניברסיטה ואז נתקלתי עם קורס מבוים והחלטתי לעבור ללמוד קורסים סוג 123 ואולי אחרי כך ייעוץ מס.. האם החלטתי נכונה.. למעשה אני רוצה לעמוד על כל הפרטים הקטנים..ומצאתי שבתואר מסתכלים על התמונה מלמעלה יותר!
סגור