מחצית מהסטודנטים להנדסה לא השתלבו כלל בשוק העבודה

מחצית מהסטודנטים להנדסה לא השתלבו כלל בשוק העבודה

סקר שביצעה חברת אינטל בקרב סטודנטים הלומדים באוניברסיטאות קובע: מחצית מהסטודנטים לא השתלבו כלל בשוק העבודה וכרבע מהם השתלבו לעבודה בתחום שאינו רלוונטי ללימודיהם

קבוצת קשרי אקדמיה בחברת אינטל ישראל קיימה גם השנה סקר בקרב  כ – 3,500 סטודנטים הלומדים בארבעת מוסדות אקדמיים בישראל: הטכניון, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בן-גוריון. מדובר בסטודנטים הלומדים בפקולטות להנדסה, מדעים מדויקים, מדעי החברה ומנהל עסקים. מרבית המשיבים היו סטודנטים לתואר ראשון (כ – 85%).

הסוגיה המרכזית שעמדה במרכז הסקר הייתה הבנת תפיסתם של הסטודנטים בכל הקשור לשוק התעסוקה. מניתוח תוצאות הסקר עולה כי קרוב למחצית מהסטודנטים אינם עובדים כלל וכרבע מהם השתלבו לעבודה בתחום שאינו רלוונטי ללימודיהם. כשליש מהסטודנטים ציינו כי אינם עובדים מכיוון שלא הצליחו או אינם חושבים כי יצליחו להתברג בתחום מקצועי הרלוונטי  לתחום לימודיהם. נתון זה בלט במיוחד בקרב משיבי הסקר הנמנים על הפקולטות להנדסה (54% ממגזר זה השיבו כי אינם עובדים כלל), כאשר נתון זה עולה זו שנה שנייה ברציפות.

85% מהסטודנטים מאמינים כי הגורם המרכזי להשתלבות בעבודה עם סיום הלימודים הוא ניסיון מקצועי רלוונטי וממוצע ציונים גבוה. מנתוני הסקר עולה עוד כי הסיבה העיקרית בגינה לא מעונינים הסטודנטים לעבוד בזמן הלימודים נובעת מהרצון לשמור על ממוצע ציונים גבוה. כ- 60% מכלל הסטודנטים ציינו סיבה זו כסיבה המרכזית, נתון זה בלט במיוחד שוב בקרב סטודנטים לתחומי ההנדסה, כאשר 70% מהם ציינו זאת בסקר.
חשוב לציין כי משקל נושא הקונפליקט בין לימודים לעבודה בזמן הלימודים, עלה בשנתיים האחרונות בכ – 25%.

רקפת גרנות, מנהלת גיוס באינטל ישראל, מציינת כי "בניגוד לתפיסות הסטודנטים הבאות לידי ביטוי בסקר, המעסיקים עצמם דווקא מודעים לחשיבות של האפשרות לשלב לימודים ועבודה.
לדוגמה, חברת אינטל מעודדת ערכים של מצוינות בלימודים ועבודה כאחד, ולכן מאפשרת להשתלב במשרת סטודנט גמישה במיוחד המבוססת על  כ – 20 שעות עבודה שבועיות בממוצע תוך התחשבות מלאה במחויבויות האקדמיות של הסטודנט. כיום  אינטל מעסיקה יותר מ – 1,000 סטודנטים העובדים במרכזים השונים ברחבי הארץ ומסוגלים להמשיך להצטיין בלימודיהם במקביל לרכישת ניסיון מקצועי רלוונטי".

קישור רלוונטי:
פורום לימודי הנדסה

סגור