מבחן ההסמכה למועצת רואי החשבון

מבחן ההסמכה למועצת רואי החשבון

הבחינות מתקיימות פעמיים בשנה כאשר בכל מועד נערכות 15 בחינות

 

מועצת רואי החשבון עורכת בחינות הסמכה לראיית חשבון פעמיים בשנה, באביב (מאי/יוני/יולי) ובסתיו (נובמבר/דצמבר/ינואר). בכל מועד נערכות 15 בחינות הנחלקות ל- 4 שלבים:  בחינות ביניים - חלק א', בחינות ביניים - חלק ב', בחינות סופיות - חלק א', בחינות סופיות - חלק ב'.

 בבחינות בנושאים חשבונאות פיננסית מתקדמת וביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות (סופיות חלק ב') ניתן להיעזר בזמן הבחינה בקובצי גילויי דעת ותקנים ישראליים, בתנאי שמדובר בקבצים בהוצאת לשכת רואי חשבון בישראל בלבד.

רשאים להבחן סטודנטים בני 23 או יותר, שסיימו את חוק לימודיהם בראיית חשבון, וכן עברו התמחות בראיית חשבון במשך שנתיים לפחות - בישראל או מחוצה לה.

 סך הכל מתבצעות בשנה בחינות ל -17,000-- 20,000 נבחנים.

 הבחינות הן בנושאים: משפט עסקי, דיני תאגידים ומסחר, דיני מיסים א' ודיני מיסים ב', ניתן להשתמש בספרי חוק, תקנות ואוגדנים ללא פרשנויות וללא תוספות כתב יד.

 בבחינות בנושאים חשבונאות פיננסית מתקדמת וביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות – סופיות חלק ב' מותר השימוש בבחינה בקובצי גילויי דעת ותקנים ישראליים ו/או בנוסחים המשולבים של תקנים וגילויי דעת בהוצאת לשכת רואי חשבון בישראל.

 בבחינה בנושא חשבונאות פיננסית מתקדמת יותר השימוש בספר המתורגם של "תקני הדווח הכספי הבינלאומיים מתורגמים לעברית " ספר שהודפס על ידי לשכת רואי חשבון בישראל.

 על מנת להירשם לבחינה עליכם לשלוח בקשה להיבחן למזכירות מועצת רואי חשבון במועד שנקבע לכך בהודעה שפורסמה בעיתונות וברשומות.

פטורים מבוגרי חלק מבוגרי לימודי חשבונאות במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל, ובנושאי בחינות מסוימים גם לבעלי רישיון לעסוק בראיית חשבון בחו"ל (בתנאי שהמבקש היה תושב המדינה ועסק במקצוע בפועל במשך שנתיים לפחות), או בוגרי אוניברסיטאות בחו"ל שלמדו ראיית חשבון.
 

סגור