חדש: מסלול התמחות בטכנולוגיות מים בסמי שמעון

חדש: מסלול התמחות בטכנולוגיות מים בסמי שמעון

המסלול נפתח לאור המחסור העולמי המחריף במים והצורך הדחוף באנשי מקצוע בתחום

  
לאור המחסור הגדל בעולם במים, כמו גם המחסור באנשי מקצוע בתחום, נפתחה במחלקה להנדסה כימית במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון תכנית לימודים חדשה להתמחות בטכנולוגיות מים. התכנית משלבת התמחות בהנדסת מים עם הבסיס האיתן של לימודי ההנדסה הכימית. השילוב פותח בפני הסטודנט אופקים חדשים, מציע מענה לדרישות המשק והסביבה ויסייע במציאת תעסוקה עתידית בתעשייה.

המים הם משאב חיוני ביותר לקיום האנושות. התדלדלות מקורות המים השפירים עקב ריבוי האוכלוסין, התגברות הצריכה והפגיעה במקורות מים, מחייבת חשיבה חדשה ומציאת פתרונות חדשניים וטכנולוגיות מים. הטיפול בנושא חייב להיות מקצועי מאוד, תוך התחשבות בסביבה וחשיבה על הדורות הבאים.

משך הלימודים במסלול החדש הוא ארבע שנים, ובסיומן יקבל הסטודנט תואר .B.Sc בהנדסה כימית ותעודה נוספת, שבה תצוין התמחותו בטכנולוגיות מים. מקצועות ההתמחות בטכנולוגיות המים יילמדו בשנים ג' וד' ויהוו כ-13% ממקצועות התכנית. בנוסף, פרויקט הגמר יהיה בתחום המים.

במסגרת תכנית הלימודים יילמדו מקצועות שונים מתחום המים והסביבה, בהם מיקרוביולוגיה, הנדסה סביבתית, תכנון מערכות לאספקת מים וסילוק שפכים, הידרולוגיה, תכנון מערכות ניקוז, התפלת מי ים ומים מליחים, תהליכי טיפול במים ובשפכים ועוד.

 

סגור