מפגש עיון בלוינסקי

מפגש עיון בלוינסקי

ילדים בסיכון וטיפול בעזרת בעלי חיים

בתאריך 9.2.09 יתקיים מפגש עיון לסטודנטים ולמטפלים בעזרת בע"ח, בין השעות 16:00- 20:00, .

חדר 424 במכללת לוינסקי לחינוך. מפגש העיון פתוח לעוסקים בתחום, למטפלים ולסטודנטים בתכניות הלימוד לטיפול בעזרת בע"ח.

מספר המקומות מצומצם. לא ניתן יהיה להיכנס ללא הרשמה מראש.

 בתוכנית:

16:00 – 16:20  התכנסות ודברי פתיחה

16:20 -  17:20  פגיעות בילדים בישראל - ד"ר ראובן יעקב , קרימינולוג קליני

  17:20 – 17:40  פינת החי במרכז חרום   - ד"ר הדס קסירר-יזרעאלי , מטפלת בעזרת בעלי חיים, עובדת     סוציאלית, זואולוגית ומדריכה.

17:40 – 18:10  הפסקה

18:10 -  19:40  טיפול דיאדי ובעלי-חיים: השפעה מיטיבה של בעלי חיים על קשר אם-ילד, תיאוריה  ותיאורי  מקרה - ליאת שני- כסיף, מטפלת בעזרת בעלי –חיים.

19:40 – 20:00 שאלות, תגובות וסיכום.סגור