תואר שני בתקשורת בנתניה

תואר שני בתקשורת בנתניה

בית הספר לתקשורת במכללה האקדמית נתניה פתח השנה, באישור המועצה להשכלה גבוהה, תכנית לימודים איכותית לתואר

בית הספר לתקשורת במכללת נתניה פתח השנה, באישור המועצה להשכלה גבוהה, תכנית לימודים איכותית לתואר שני בתקשורת. התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון בתקשורת ובמקצועות אחרים ומטרתה להקנות הכשרה אקדמית מתקדמת למבקשים לעסוק במקצועות התקשורת. חברי הסגל  הם אנשי מקצוע וכאנשי מחקר והוראה מובילים.
ראש התכנית, פרופ' דב שנער, מציין כי התכנית היא בעלת אוריינטציה מקצועית, תוך שימת דגש על הבנת הזירה התקשורתית המתהווה בראשית
המאה ה 21.  "מטרת התכנית היא רכישה של כלים אקדמיים ביקורתיים להכרת הסביבה התקשורתית והכנה לשוק העבודה. חשוב לנו להקנות ידע מקצועי עיוני ומעשי בתקשורת. לומדים אצלנו סטודנטים המגיעים ממקומות ומרקע שונה. חלקם סיימו תואר ראשון לאחרונה וחלקם מורים, בעלי מקצועות חופשיים ואנשי תקשורת החוזרים ללימודים לאחר שנים בשוק העבודה" מוסיף שנער.

התכנית היא היחידה מכל המכללות האקדמיות בישראל המציעה תואר שני בתקשורת ובכך מצטרפת לתכניות הקיימות באוניברסיטאות.
פרופ' שנער מפרט: "בסיום הלימודים, יהיה בידיהבוגרים פורטפוליו מגוון, תיק עבודות שיוכלו להציג בראיונות עבודה ובמגעים מקצועיים. כל תלמיד משתתף בשתי "מעבדות" שנתיות, בהן לומדים היבטים עיוניים בסמסטר הראשון, ובשני כל אחד עובד על פרויקט מעשי אישי מודרך. כל מעבדה
קשורה לפרויקט אמיתי בתחום התקשורת ומתבצעת גם בשטח, תוך שיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים.

ריכוז הלימודים ביומיים בשבוע בשעות אחה"צ של ימי ה' ובימי ו' מאפשר שילוב עם עבודה.
התוכנית נמשכת 4 סמסטרים, היא ללא תזה וכוללת 13 קורסים. יוכלו להתקבל בוגרי תוארראשון בתקשורת ובמקצועות אחרים, בעלי ציון ממוצע של 80 לפחות בתואר הראשון. תלמידים שלא למדו תקשורת ילמדו קורסי השלמה, גם הם במסגרת גמישה.

סגור