פרופיל הסטודנט הישראלי 2008

פרופיל הסטודנט הישראלי 2008

סקר של האקדמית תל אביב יפו מצא: 68% מהסטודנטים גרים עם ההורים, 84% מהם עובדים, אצל 89% ההחלטה המרכזית היכן ללמוד נלקחת בהתחשב בגובה שכר הלימוד

לקראת פתיחתה של שנת הלימודים האקדמית נערך באקדמית תל-אביב יפו סקר בו ביקשו להבין ולדעת קצת יותר על הסטודנטים, הרגליהם, העדפותיהם כמו גם סגנון חייהם.

הסקר נערך בקרב 1,379 סטודנטים הלומדים בבתי הספר למדעי המחשב, ביה"ס לניהול וכלכלה, ביה"ס למדעי ההתנהגות וביה"ס לממשל וחברה.

מהסקר עולים הנתונים הבאים:
•68% מהסטודנטים עדיין גרים עם ההורים. השאר (32%) גרים בשכירות.
•יותר ממחצית הסטודנטים במכללה הם בני 23-25 (58.6%), 93.3% מהם רווקים. 1.8% מהסטודנטים הם הורים לילדים ורק 0.3% מהסטודנטים הספיקו להתחתן- ולהתגרש.
•18.2% מכלל הסטודנטים מועסקים בעבודה קבועה ובמשרה מלאה. 40.8% נוספים מועסקים בהיקף חלקי- אך בעבודה קבועה. כ-16.2% מהם אינם עובדים כלל.
•ממצא נוסף שעולה מהסקר הוא העדפות ברורות ושונות של שני בני המינים בבואם לבחור מקצוע לעתיד: מתוך הסטודנטים הלומדים בבי"ס למדעי המחשב 72.9% הם גברים לעומת 27.1% נשים.  בביה"ס למדעי ההתנהגות  הפוך לחלוטין – 80.8% מהסטודנטים הם נשים לעומת 19.2% גברים. בביה"ס לחברה וממשל יש רוב נשי- 61.8% מהסטודנטים הם נשים לעומת 38.2% גברים. המצב שונה בביה"ס לניהול וכלכלה, שם החלוקה היא 58.5% לטובת הגברים לעומת 41.5% לטובת הנשים.
•נתון חשוב ומרכזי שעולה מהסקר: שכר הלימוד הוא הפקטור המרכזי ביותר לבחירת מוסד הלימודים כאשר 89% מהסטודנטים הצביעו עליו. 


 

סגור