אירופה מתקרבת לבינתחומי הרצליה

אירופה מתקרבת לבינתחומי הרצליה

תכנית חדשה במרכז הבינתחומי הרצליה – לימודי תעודה בנושא אירופה

האיחוד האירופי מתגבש בהדרגה כמנהיג עולמי, בתחומי המדע, החינוך הכלכלה ובמובן הפוליטי. מדינות רבות במזרח התיכון, ובמיוחד ישראל, מאופיינות בקשרים היסטוריים, כלכליים ומסחריים משמעותיים עם היבשת האירופית ומציאות זו מציבה אתגרים בפני פוליטיקאים ואנשי עסקים ישראליים.

כדי להתמודד עם המצב המתואר, מציע המרכז ללימודים אירופיים, בבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, במרכז הבינתחומי הרצליה, תכנית ללימודי תעודה בנושא אירופה. התכנית מיועדת לחשוף את משתתפיה בפני מגוון רחב של נושאים שהינם חיוניים להבנת המציאות הנוכחית של היבשת האירופית.
התכנית תועבר באנגלית, על ידי מרצים אירופים וישראלים שייבחרו לפי מומחיותם בתחומים הנידונים.

התכנית, הפתוחה לסטודנטים במרכז הבינתחומי הרצליה, תיפרש על-פני שנת לימודים אחת, שבסופה יהיו תלמידיה זכאים לתעודה בלימודי אירופה. תלמידים שישלימו בהצלחה את שנת לימודיהם הראשונה בתכנית (בציון של 85 לפחות בכל הקורסים) ושברצונם לקבל תעודת "מוסמך" יוכלו להשלים שנת לימודים שנייה באוניברסיטת היינריך היינה שבדיסלדורף (גרמניה), בסופה תוענק להם התעודה הנ"ל.

התכנית מציעה מענקי לימוד נדיבים שיכולים לכסות את שכר הלימוד של תלמידים בשנת לימודיהם הראשונה, ואת שכר הלימוד וכן הוצאות המחייה של תלמידים בשנת לימודיהם השנייה.

סגור