מלגות במכללת לוינסקי

מלגות במכללת לוינסקי

במכללת לוינסקי לחינוך החליטו להעניק לסטודנטים שלהם מלגות גבוהות על מנת שהסטודנטים יוכלו להתרכז בלימודים, ולא יהיו טרודים בדאגות כלכליות

במכללת לוינסקי לחינוך הבינו כבר מזמן שסטודנט נטול דאגות הוא סטודנט המצליח ללמוד בצורה טובה יותר. לכן החליטה המכללה להעניק מלגות לרוב מסלולי התואר הראשון:
במסלולי הלימוד לבית-הספר היסודי והעל -יסודי מעניק משרד החינוך מלגות על סך 40,000 ₪ למועמדים המתאימים: 5,000 ₪ כל שנה. המלגה מותנית בהמשך עבודה במשרד החינוך. מלגה זו ניתנת לכל ההתמחויות במסלול בית- הספר היסודי ולהתמחויות: ביולוגיה, אנגלית ומתמטיקה בבית- הספר העל- יסודי. בנוסף, מחלק משרד החינוך סל חיזוקים על סך 5,000 ₪ כל שנה לכל ההתמחויות במסלולי הלימוד לבית- הספר היסודי והעל- יסודי.

למועמדים בעלי נתונים גבוהים במיוחד משרד החינוך מעניק מלגה מלאה במסגרת תכנית המצוינות של מכללת לוינסקי לחינוך. בתכנית זו תכנית הלימודים מקוצרת מארבע שנים לשלוש שנות לימוד. בנוסף, מוענקת למצטיינים מלגת קיום בסך 5,000 ₪ כל שנה.

כמו כן, החליטה מכללת לוינסקי לחינוך להעניק מלגות גם למסלולים שעד כה משרד החינוך לא רצה להעניק להם מלגות. המכללה מעניקה מלגה על סך 5,000 ₪ למועמדים מתאימים במסלולי הגיל הרך וכן במסלולים המשלבים בין לימודי החינוך המיוחד ובין תעודת הוראה בחינוך הרגיל: חינוך מיוחד 6-0 משולב עם תעודת גננת בחינוך הרגיל, חינוך מיוחד 21-6 משולב עם תעודת הוראה בבית- הספר היסודי וחינוך מיוחד 21-6 משולב עם תעודת הוראה בבית הספר העל- יסודי. סכום המלגה יתפרס לאורך שלוש שנות הלימוד הראשונות.
גם בשלוחה של לימודי לוינסקי באילת המכללה מעניקה 5,000 ₪ לסטודנטים העומדים בדרישות הקבלה במסלולי הגיל הרך והחינוך המיוחד המשולב עם בית- הספר היסודי.

סגור