חדש בבן גוריון: תואר מוסמך בתולדות האומנות

חדש בבן גוריון: תואר מוסמך בתולדות האומנות

תכנית לימודים לתואר מוסמך בתולדות האמנות ותרבות חזותית תיפתח באוניברסיטת בן-גוריון עם מגמה ייחודית ובלעדית לאוצרות ל- -M.A יחידה מסוגה באוניברסיטאות בישראל


הנהלת אוניברסיטת בן-גוריון אישרה בימים אלה פתיחת תכנית לתואר שני בתולדות האמנות, משולבת עם מגמה ייחודית ובלעדית לאוצרות ל-   -M.Aיחידה מסוגה באוניברסיטאות בישראל. התכנית תופעל החל משנת הלימודים הבאה (תשס"ט).

בעולם האמנות העכשווית מתפתחת הנטייה לקרב את תלמידי תולדות האמנות לתחום הפעילות המוזיאלית ולתחומי העשייה האמנותית לסוגיה, תוך מתן דגש על לימודי תיאוריה (בעיקר תיאוריה מודרנית ותיאוריה בת-זמננו) ועל נושאים הקשורים בתרבות החזותית על גווניה השונים התכנית לתואר מוסמך בתולדות האמנות ותרבות חזותית, על שתי מגמותיה - המגמה העיונית ומגמת האוצרות - משקפת ומתבססת על התפתחויות אלה. התכנית מציעה נקודות השקה רבות ככל האפשר בין שתי מגמות אלה תוך פעילות לימודית משותפת, הן במסגרת הקורסים והן במסגרת פרויקטים משותפים בנושאי מחקר ואוצרות.

ראש המחלקה לאמנות, פרופ' חיים פינקלשטיין: "יש להדגיש כי מגמה זו של לימודי אוצרות במסגרת לימודי ה-מ.א. היא היחידה שקיימת כיום באוניברסיטאות בארץ.אנו רואים את לימודי האוצרות, עם הדגשים המיוחדים שלהם, כחלק אינטגראלי של מכלול הלימודים העיוניים. יש לציין גם כי הפעלתם כיום של מספר חללי תצוגה באוניברסיטה (הגלריה לאמנות ע"ש אברהם ברון, גלריית הסנאט) באחריותה של המחלקה לאמנויות, תאפשר פעילות מעשית של הסטודנטים בתחום זה" .

התכנית בשתי המגמות - מגמה עיונית ומגמת אוצרות - מציעה שלושה מסלולי לימוד:  מסלול עיוני עם עבודת גמר;   מסלול עיוני ללא עבודת גמר; מגמת אוצרות עם עבודת גמר. התכנית מיועדת להכשרת חוקרים ומורים בתחומי האמנות העיוניים השונים, וכן אנשי מחקר ומעש בתחום אוצרות האמנות.

 ייחודה של התכנית: כאמור, בארץ אין תכנית לתואר שני הדומה לתכנית המוצעת. קיימות מספר תכניות לתואר שני ( מ.א.) לתולדות האמנות, המכשירות את התלמידים למחקר, אך אין תכנית המשלבת בתוכה הן את המחקר והן את העיסוק באוצרות (גם במסלול העיוני משולבים לימודי אוצרות). ישנן תכניות לימודים המציעות הכשרה במוזיאולוגיה, אולם אין תכנית העוסקת באוצרות מן הפן המעשי והעיוני כאחד.

סגור