בגרות בלשון: מבחן כולל מענה

בגרות בלשון: מבחן כולל מענה

בואו לבחון את ידיעותכם בלשון . המענה באדיבות מורי לחמן

 

בחינה בלשון:

 ענה על השאלות 1-12 בגיליון התשובות המצורף.

בשאלות אלו מוצעות לכל שאלה ארבע אפשרויות תשובה, אך רק אחת מהן נכונה.

בנספח תמצא גיליון תשובות ובו מספרי השאלות, וכן אותיות המציינות את התשובות המוצעות.

בכל שאלה בגיליון התשובות סמנו x במשבצת שמשמאל לאות המציינת את התשובה הנכונה.

סמן x אחד בלבד לכל שאלה. אם תסמנו יותר מ-x אחד, התשובה תיפסל.

 

פרק א': דיוקי הגייה בתחום שם המספר, אותיות השימוש וכל"ב ומילות יחס. ( 8נקודות)

 ענו על כל השאלות 4-1 בגיליון התשובות המצורף (לכל שאלה – 2 נקודות).

 1.    א.    אני אצא עִמְּכֶם לטיול השנתי שיתקיים בעשרים וּשְמוֹנֶה במאי.

         ב.    אני אצא עִמְּכֶם לטיול השנתי שיתקיים בעשרים וְשְמוֹנֶה במאי.

         ג.     אני אצא עִמָּכֶם לטיול השנתי שיתקיים בעשרים וְשְמוֹנָה במאי.

         ד.     אני אצא עִמָּכֶם לטיול השנתי שיתקיים בעשרים וּשְמוֹנָה במאי.

  2.   א.  מגוון הקורסים אצלם במכללה גדול פי שלושה מכל מכללה אחרת.

         ב . מגוון הקורסים אצלם במכללה גדול פי שלוש מכל מכללה אחרת.

         ג.   מגוון הקורסים אצלהם במכללה גדול פי שלושה מכל מכללה אחרת.

         ד.   מגוון הקורסים אצלהם במכללה גדול פי שלוש מכל מכללה אחרת.

 
 3.      א.   גולש שבעה עשר באתר ההיכרויות קיבל מִמֶּנּוּ, ממנהל האתר, סוף שבוע זוגי.

         ב.    גולש שבע עשרה באתר ההיכרויות קיבל מִמֶּנּוֹ, ממנהל האתר, סוף שבוע זוגי.

         ג.     גולש שבע עשרה באתר ההיכרויות קיבל מִמֶּנּוּ, ממנהל האתר, סוף שבוע זוגי.

         ד.    גולש שבעה עשר באתר ההיכרויות קיבל מִמֶּנּוֹ, ממנהל האתר, סוף שבוע זוגי.

 

 4.      א.   העיראקים, לגבם ניתוץ פסלים בדמותו של סדאם בְּשְתֵּים עשרה הכיכרות הוא סמל לפריקת עול.

         ב.    העיראקים, לגבם ניתוץ פסלים בדמותו של סדאם בִּשְתֵּים עשרה הכיכרות הוא סמל לפריקת עול.

         ג.     העיראקים, לגבם ניתוץ פסלים בדמותו של סדאם בִּשְנֵים עשר הכיכרות הוא סמל לפריקת עול.

         ד.    העיראקים, לגבם ניתוץ פסלים בדמותו של סדאם בְּשְנֵים עשרה הכיכרות הוא סמל לפריקת עול.

 

פרק ב – הפועל (24 נקודות)

בפרק זה שאלות סגורות ושאלות פתוחות.

את התשובות לשאלות הסגורות (שאלות 12-5) המשך לסמן בגיליון התשובות.

את התשובות לשאלות הפתוחות (שאלות 20-13) כתוב במחברת הבחינה.

 

שאלות סגורות (16 נקודות)

ענה על השאלות 12-5 בגיליון התשובות (לכל שאלה – 2 נקודות).

 

5. איזה פועל יוצא דופן מבחינת הגזרה?.

            א.         נָגִיב                   ב.         הוּגַף                  ג.          יָקֵל                    ד.         עֵד

 

6.    איזה פועל יוצא דופן מבחינת הבניין?.

            א.         נִמְּקוּ                  ב.         יְנַסּוּ                   ג.          מְבוֹדֵד    ד.         יִתָּכֵן

 

7.   הילדים יִצְּרוּ מחר מעגל בחול. השורש של הפועל יִצְּרוּ הוא י-צ-ר.

        צורת פועל נוספת מאותו שורש, אך בבניין אחר:

א.                   נוֹצְרָה                 ב.         לָצוּר                  ג.          הוּצַר                  ד.         צְרוּ

 

8.  הם קוֹמְמוּ מדבריך. צורת העתיד של הפועל קוֹמְמוּ בגוף נסתר היא:

א.         יְקוֹמַם                 ב.         יְקוֹמֵם                 ג.          יִתְקוֹמֵם               ד.         מְקוֹמֵם

 

9.    איזה פועל בנוי מהשורש מ-צ-י/ה בבניין פועל בגוף נסתרים בזמן עתיד?

א.         יְמַצּוּ                   ב.         יְמֻצּוּ                   ג.          יָמֹצּוּ                  ד.         יֻמְצְאוּ

 

10.   איזה פועל בנוי מהשורש מ-צ-י/ה בבניין פועל בגוף נסתרים בזמן עתיד?

             א.         מ-ר-י/ה               ב.         ה-מ-ר                ג.          מ-ו-ר                  ד.         מ-ר-ר

 

11.    איזה פועל אינו בבניין קל?

א.         תִּדוֹן                   ב.         חָבוּי                   ג.          לָתֵת                   ד.         תֹּאבַדְנָה

  

12.  תָּלִינוּ את התמונה על הקיר. אל תָּלִינוּ את האורחים בביתכם.

הפעלים תָּלִינוּ ו תָּלִינוּ:

א.    שונים בגוף אך זהים בשורש

ב.     שונים רק בזמן

ג.      זהים בגזרה

ד.      שונים בגזרה, בזמן ובגוף

את התשובות משאלה 13 והלאה כתוב במחברת הבחינה.
העתק למחברתך את מספר השאלה, וכתוב לידו את התשובה.

 
שאלות פתוחות (8 נקודות)

קרא את המשפט שלפניך, וענה על השאלות 15-13 שאחריו (לכל שאלה – נקודה אחת).


שורה 1- שפת האספרנטו הצליחה לְהַכּוֹת שורשים,

שורה 2 -גם אם היא איננה מְדֻבֶּרֶת בכל העולם.

שורה 3 -לאחר האספרנטו הוֹפִיעוּ עוד עשרות שפות מתוכננות,

שורה 4-  אבל הן לא זכו להצלחה של האספרנטו.

 

13.   מהו השורש של הפועל לְהַכּוֹת?

14.   מהו הבניין של הפועל מְדֻבֶּרֶת?

15.   מהו השורש של הפועל הוֹפִיעוּ?

קרא את הקטע שלפניכם, וענה על השאלות 20-16 שאחריהם (לכל שאלה – נקודה אחת) 

  
שורה 1 - בעיסוק הרציני ברובוטים הֵחֵלוּ סופרי המדע הבדיוני.

שורה 2 - מאוחר יותר נִתְקְלוּ מדענים שהפעילו מערכות מסוימות בקשיים לא צפויים.

שורה 3 - צָפוּי שהדור הבא של הרובוטים יהיה משוכלל עוד יותר.

שורה 4- מאחר שהרובוטיזציה אינה מתרחשת בן-לילה,

שורה 5נ- נתָּן ליישם אותה באורח מבוקר יחסית, כך שתוּפַק ממנה מרב התועלת.

 16.     מהו השורש של הפועל הֵחֵלּוּ?

17.      מהו הבניין של הפועל נִתְקְלוּ?

18.       מהו הבניין של הפועל צָפוּי?

19.       מהו הזמן של הפועל נִתָּן?

20.       מהו השורש של הפועל תּוּפַק?

 

 פרק ג – תצורת השם ותורת ההגה (16 נקודות)

 בפרק זה עליך לענות במחברת הבחינה על ארבע מהשאלות 28-21 (לכל שאלה – 4 נקודות).
תוכל לבחור את השאלות כרצונך משתי החטיבות (מתצורת השם ומתורת ההגה) או רק מאחת מהן.

שים לב: בשאלות שיש בהן שני סעיפים, II-I, יש לענות על שניהם. בשאלות הסגורות העתק למחברתך את מספר השאלה והסעיף, ולידם העתק את התשובה הנכונה במלואה (אין צורך להעתיק את הניקוד).


תצורת השם

21.        I.       איזה שם יוצא דופן מבחינת המשקל?

                        א.         מְנִיפָה    ב.         מְרִיבָה    ג.          מְכִירָה    ד.         מְרִיצָה

             II.       לאיזה מבין השמות אין משמעות של הקטנה?

                        א.         יַרְחוֹן                  ב.         מָרִיר                  ג.          שַקִּית     ד.         עוּגִיָּה

 

22.        I.      איזה שם יוצא דופן מבחינת דרך התצורה?

                        א.         מַגֶּבֶת                 ב.         מַתֶּכֶת     ג.          פַּסֶּלֶת     ד.         חַצֶּבֶת

 
            II.       איזה שם נוצר בדרך תצורה של  בסיס+צורן סופי  (סיומת)?

                        א.         סְתַגְּלָן     ב.         וַכְּחַן                   ג.          קַמְצָן                  ד.         הַרְפַּתְקַן

           .I         באמצעות מָטוֹס הגענ בבוקר למָלוֹן. בכניסה יש איש בִּטָּחוֹן, שלצערנו קרא עִתּוֹן. בערב ירדנו למוֹעֲדוֹן, והכנו קפה מהמֵחַם.

                        

    מהו המשפט שהנאמר בו אינו נכון?

א.      דרך התצורה של השמות עִתּוֹן, מוֹעֲדוֹן היא בסיס + צורן סופי.

ב.       דרך התצורה של השמות בִּטָּחוֹן, מָטוֹס היא שורש ומשקל.

ג.       דרך התצורה של השמות מוֹעֲדוֹן, מָלוֹן אינה זהה.

ד.       דרך התצורה של השם מֵחַם היא הלחם בסיסים (מים חמים).

            II   נמק תשובתך.

 

24.        I. בין האֲמַרְגָּן ליריבו תתקיים הִדָּבְרוּת מתוך כֵּנוּת ואֶמְפַּתְיָה. פַּסְקוֹל הקַלֶּטֶת ישמש הֲגָנָה מפני רַמָּאוּת.

               מיין את השמות המודגשים לארבע קבוצות עפ"י ארבע דרכי התצורה האלה:

א.   שורש ומשקל-

ב.  בסיס + צורן סופי (סיומת) –

ג.   הלחם שני בסיסים –

ד.    שאילה מלעז -

 II.          לאיזו קבוצה ישתבץ השם תקליטור? פרט תשובתך.

 25.        I.   באיזה מילה יש דגש חזק שניתן לראותו הן כדגש חזק תבניתי  והן כדגש חזק משלים?

           א.         יֻצַּג                     ב.         נִגָּש                   ג.          הֻדַּק                   ד.         יִסְּדוּ

 

  II.   באיזו מילה השווא הראשון נע והשני נח?

                        א.         יְסַפְּרוּ     ב.         כְּתַבְתֶּם   ג.          יְקוֹמְמוּ    ד.         נִכְנַסְתִּי

 

26.        I.    באיזו מילה לא חל כיווץ דיפתונג?

           א.         תּוֹסֶפֶת    ב.         מוֹסָד                  ג.          אִישַן                   ד.         מוֹעֶלֶת

 

            II.       באיזו מילה חל חיטוף בצורת הרבים?

                        א.         פָּעוֹט                  ב.         מָטוֹס      ג.          מַסּוֹק      ד.         שָלִיש

 

27.        I.    באיזו מבין המילים הטעם יוצא דופן ביחס למילים האחרות?

           א.         בֹּעַז                  ב.         נֶגְבָּה                  ג.          אֵיפֹה                 ד.         מְאוּמָה

 

            II.     באיזו מילה משמשת ה-י' כאם קריאה?

                        א.         אֵלַי                    ב.         הֵיטֵב                  ג.          רָצוּי                   ד.         יוֹמָן

 

28.        I.          ציינו את שם התהליך/ים המשותף/ים שפעל/ו על הפעלים הבאים:

           נָדַמּוּ, נָתַנּוּ, יִתַּמֵּר, שָבַתִּי

 

II.    מה ההבדל בתהליך/ים במילה נִצָּב לעומת התהליך/ים שפעל/ו ל הפעלים בסעיף א'?

  פרק ד – תחביר ושחבור (24 נקודות)

 בפרק זה עליך לענות במחברת הבחינה על ארבע מהשאלות 35-29 (לכל שאלה – 6 נקודות).

שים לב:  המשפטים בשאלות מפוסקים על פי כללי הפיסוק החדשים.

  1.    הנחיות כלליות לניתוח תחבירי:

       העתק את המשפט למחברתך.

סיווג:               -     ציין את הסוג התחבירי של המשפט – פשוט, איחוי (מאוחה, מחובר), מורכב.

                     -     אם המשפט (או חלק ממנו) חסר, בעל חלקים כוללים (כולל), בעל חלק ייחוד או בעל נושא סתמי – ציין זאת.

תחימה:           -     במשפט איחוי (או בפסוקית מאוחה) – תְּחַם את האיברים, וציין את הסוג התחבירי של כל איבר.

                     -     במשפט מורכב (או בפסוקית מורכבת) – תְּחַם את הפסוקית או הפסוקיות, וציין את התפקיד ואת הסוג התחבירי שלהן.

הגדרה:           -     אם יש במשפט מילים מודגשות בקַו, ציין את תפקידן התחבירי.

 

2.         הנחיות כלליות לשחבור:

            -           הקפד על משמעות הגיונית במשפט ששִׁחברת.

            -           הוסף או השמט מילים על פי הצורך.

            -           פסק כהלכה את המשפט ששחברת.

 

29.      א.  השם וירוס ניתן גם לתכנת מחשב כיון שהתָכנה מעתיקה עצמה על המחשב ועל שלוחותיו כמו וירוס ח'. (4 נקודות)

            ב.    שחבר את חלק המשפט הבא למשפט ייחוד: "השם וירוס ניתן גם לתָכנת מחשב".

                        (2 נקודות)          

  30.    א.   "עליכם להתאמן יותר", אמר המאמן לשחקניו, "ועליכם לזכור כי רק שבוע נותר למשחק ביד אליהו". (3 נקודות)

            ב.    שחבר את המשפט הנתון למשפט מורכב בעל פסוקית נושא בדיבור עקיף. (3 נקודות)

 

31.    שלט בחנות כלים: שברת – שילמת. 

א.      שחבר את הנאמר בשלט למשפט מורכב בל פסוקית תנאי.

ב.       שחבר את הנאמר בשלט והכתוב בצדו למשפט פשוט.

ג.       שחבר את הנאמר בשלט למשפט מאוחה בקשר של תוצאה, והוסף לו פנייה.

 

32.     נתח את המילה המודגש בקו:

א.     הם התחייבו לקיים את כל תנאי החוזה.

ב.     מה הם תנאיך להצלחת המבצע?

ג.      הפליטים חיו בתנאי שיכון קשים.

ד.     הוא קיבל מאסר על תנאי.

ה.     אלה הם כל תנאי ההסכם עם ההוצאה.

ו.      המילה 'אילו' היא מילת תנאי.

  
          I.   עיריית חיפה מודיעה על סיומה של עונת הרחצה בחופיה של העיר באחד באוקטובר.

            II.   בחופים העירוניים לא יפקח מציל.

            III.    הרחצה בים ללא פיקוח מציל מסוכנת.

א.  שחבר את משפט I למשפט מורכב אחד בעל פסוקית מושא בדיבור ישיר. (2 נקודות)

ב.   שחבר את משפטים I ו-II למשפט מאוחה אחד בקשר של תוצאה. (2 נקודות)

ג.   שחבר את משפט III למשפט מורכב בעל פסוקית נושא. (2 נקודות)

 34.        I.     שיאצו היא שיטת טיפול יפנית.

            II.     משמעות המילה שיאצו ביפנית היא לחץ באמצעות אצבעות.

            III.   השיטה מבוססת על עקרונות העיסוי הסיני העתיק.

            IV.    הטיפול בשיאצו נועד לסייע למשל בבעיות אורתופדיות בעמוד השדרה.

א.   נתח את משפט II (על פי ההנחיות לניתוח תחבירי שבראש פרק ד) (1 נקודה)

ב.    שחבר את משפטים I ו- III למשפט פשוט אחד בעל תמורה. (2 נקודות)

ג.     שחבר את משפטים I ו- IVלמשפט מורכב אחד בעל פסוקית לוואי. (2 נקודות)

ד.     שחבר את משפט II למשפט ייחוד. (2 נקודות)

  

פרק ה – הבנה (16 נקודות)
קרא את הקטע שלפניך, וענה על השאלות שאחריו.

 אחלה של דאווין
(מעובד על פי ר' רוזנטל, "פנים" 33, ספטמבר 2005)

 פסקה א  
העברית הישראלית ספוגה לעז בערוצים שונים ובדרכים שונות. רב בה השימוש במילים לועזיות משפות זרות, פעלים רבים נוצרו ממונחים לועזיים, וילקוט הביטויים והניבים הישראלי מלא וגדוש ביטויים המתורגמים משפות שונות. הלועזית נוכחת באופן בולט בעיקר בסלנג הישראלי, ויש לכך כמה סיבות.

פסקה ב   
הסלנג, בשונה מהשפה התקנית, פחות מוגבל על ידי כללי השפה, לכן חדירת הלעז לתוכו פשוטה וקלה יחסית. כמו כן, הסלנג הוא שפה "חתרנית": בעצם השימוש במילים לועזיות יש מעין התרסה נגד השליטה של העברית. נוסף לכך, הסלנג מייצג קבוצות בחברה המושפעות משפות לועזיות, בהתאם לעולם התוכן שלה. כך לדוגמה השפה הפנימית של עולם הבילוי, המוזיקה והבידור מושפעת מהאנגלית האמריקאית, וכוללת שמות עצם כמו טְרֶק וסִינְגֶל ופעלים כמו דיג'ה (מלשון די ג'יי-תקליטן). לעומת זאת תחום הבניין ושיפוץ הדירות מושפע מהגרמנית ששלטה בתחום זה בעת צמיחתו ביישוב היהודים של שנות העשרים והשלושים, ועד היום נפוץ השימוש במונחים כמו שליכטָה.
בסלנג העברייני בולטת נוכחות השפה הערבית.

פסקה ג       
השימוש בסלנג אִפשר לקבוצות מוצא שונות לשמור על קשר עם הארץ ועם התרבות שמהן באו. קביעה זו מסבירה למשל את המעמד החשוב של היידיש בסלנג הישראלי עד היום וכן את קיומו של סלנג שמקורו בלדינו ובשפות ערביות – יהודיות שונות.

פסקה ד   
השפות המשפיעות על הסלנג הישראלי רבות, אך בולטות בהן שלוש. האחת, כאמור, היא היידיש. עד היום משתמשים ישראלים בביטויים רבים שמקורם ביידיש

 כמו: "מה אתה רוצה מהחיים שלי?", "מה נשמע?", "שכה אחיה" ועוד. כמו כן תרמה מילים כמו שוויצר, פראייר, קוּטר תכונות שליליות. השפעת היידיש הייתה מכרעת בעת המאבק על השלטת העברית ביישוב. כיום יש לה כושר הישרדות, אבל אין לה מקורות התחדשות.

פסקה ה   
השפה המשפיעה השנייה היא הערבית. השפעתה הייתה רבה יותר בתחום המילים הבודדות ופחות בתחום הביטויים המתורגמים. היא נולדה במפגש בין הצברים או הנערים שבאו מהגולה ורצו לדמות לצברים. השימוש בערבית סייע לצברים ולעולים הצעירים לעצב זהות מקומית חזקה ו"גברית" ולהתנער בדרך זו מהאופי הגלותי של דוברי היידיש, עם זאת העליות הגדולות של שנות החמישים מארצות דוברות ערבית הביאו מעט מאוד ביטויים ומילים מערבית לסלנג הישראלי. השימוש במילים מערבית מתאפיין בעוצמה רגשית: אטרף, אחלה, אשכרה, סבאבה, וואחד ועוד.

פסקה ו      
השפה המשפיעה השלישית היא האנגלית. השפעתה לא הייתה רבה לפני קום המדינה, אף על פי שבאותה תקופה שלט המנדט הבריטי בארץ ישראל. החיכוך היומיומי עם חיילי המנדט לא אִפשר לבסס השפעה כזו, וגם לא היה בו יסוד מבסס זהות, כפי שהיה ביידיש ובערבית. הפריחה הגדולה של הסלנג שמקורו באנגלית החלה מאוחר יותר, בשנות השישים של המאה העשרים. לכך תרמה החדירה של מוזיקת הפופ הבריטית והאמריקאית לתרבות הישראלים לצד הפופולריות הרבה של הקולנוע ששלטו בו מאז ומתמיד סרטים אמריקאיים. השפעת האנגלית התחזקה באופן דרמטי עם השתלטות הטלוויזיה על תרבות הפנאי בישראל. השפעת האנגלית ניכרת גם בתחום הטכנולוגיה, הכלכלה והבידור. יש בולטוּת של מילות פנייה ותגובה כמו: ב, אוקיי, וואלה דרלינג ועוד.

פסקה ז    
בסקר על מעמד הלועזית בסלנג הישראלי היום התברר שמתוך כ-65 מילים בעלות מקום מרכזי בסלנג הישראלי 91 היו בערבית, 82 באנגלית ו-55 ביידיש (רק 37 מילים נלקחו משפות אחרות).

 35.        מהן שלוש השפות המשפיעות ביותר על הסלנג הישראלי, ומה מאפיין כל השפעה?


36.        מדוע יש ללעז נוכחות מרכזית בסלנג הישראלי?

.           לשם מה מציין הכותב את הדוגמה שְלִיכְטָה?


38.        ציין את פירושי המילה הַתְרָסָה בשורה?

            א.         הפרדה

            ב.         התרפסות

            ג.         מֶחָאָה

            ד.         התבצרות

 39.     מה תפקידי המרכאות במקרים אלה?

"שכה אחיה" בשורה....

"גברית" בשורה...

 40.              איזה קשר לוגי מציין הצירוף 'עם זאת' בשורה....?

א.                   הוספה

ב.                   תוצאה

ג.                    הסתייגות

ד.                   מסקנה

 

ענה על אחת מהשאלות 41, 42.

41.        I.   במה מיוחד הניסוח בכותרת המאמר?

            II.   הצע כותרת אחרת והשווה ביניהן.

או

42.       לאיזו פסקה מתייחסת הטבלה הבאה? על מה היא מעידה?

(לסרוק)

 

פרק ו – הבעה (12 נקודות)

  43.      מטלת סיכום                    

סכם את המאמר בהיקף של כ-8 שורות.

    

 ב ה צ ל ח ה!

                                                                                                                                                         

 


גיליון תשובות לבחינה

 

1-ד

2-א

3-ג

4-ב

5-ג

6-ד

7-א

8-א

9-ב

10-ג

11-א

12-דפרק ב – הפועל

 

13.                                 נ-כ-י/ה

14.                                 פועל

15.                                 י-פ-ע

16.                                 ח-ל-ל

17.                                 נפעל

18.                                 קל

19.                                 הווה

20.                                 פ-ו-ק

 פרק ג – תצורת השם ותורת ההגה

 

תצורת השם

21.     I.       ג.        מְכִירָה

                              השם מְכִירָה – שורשו מ-כ-ר במשקל קְטִילָה, והשאר בעלי מ' תחילית ושורשם מגזרת עו"י.

 

         II.      א.    יַרְחוֹן

                          משמעות הסיומן בשם יַרְחוֹן היא לציון כתב עת.

                          לשאר השמות יש משמעות של הקטנה (מעט מר, שק קטן, עוגה קטנה).

 

22.     I.       ג.    פַּסֶּלֶת

השם פַּסֶּלֶת גזור מהשם בזכר פַּסָּל + סיומת xֵת לציון נקבה. שאר השמות גזורים משורש + משקל.

 

         II.      ד.     הַרְפַּתְקָן

                  השם הַרְפַּתְקָן גזור מבסיס הרפתקה + סיומת Xָן. שאר השמות גזרים משורש + משקל.

 

 

23.     I.       ד.  דרך התצורה של השם מֵחַם היא הלחם בסיסים (מים חמים).

         II.      דרך התצורה של מֵחַם איננה הלחם שני בסיסים, אלא שורש ח-מ-מ במשקל מכשירים מַקְטֵל.

 

 שורש + משקל
 בסיס + סיומת
 הלחם שני בסיסים
 שאילה מלעז
 
הידברות
 כנות
 אמרגן
 אמפתיה
 
קלטת
 רמאות
 פסקול
 
 

24.     I.      

 

         II.     

תקליטור הוא הלחם שני בסיסים תקליט+אור.

 

תורת ההגה

25.     I.       א.         יֻצַּג

                              הפועל יֻצַּג הוא דו-ניתוחי (פועל והופעל), ולכן הדגש בו תבניתי או משלים.

 

         II.      ב.         כְּתַבְתֶּם

                              בשאר המסיחים יש שני שוואים נעים או שניים נחים.

26.     I.       ד.    מוֹעֶלֶת

                              שורש המילה הוא מ-ע-ל, ולכן אין בה כיווץ דיפתונג.

 

         II.      ב.     מָטוֹס

במילה מָטוֹס בריבוי יש שווא – מְטוֹסִים. בשאר המילים נשמרת התנועה (פָּעוֹטוֹת, מַסוֹקִים, שָלִישים).

 

27.     I.       ג.      אֵיפֹה

                             טעמה מלרעי. בשאר המילים הטעם מלעילי.

 

         ב       ב.      הֵיטֵב

                             בשאר המילים ה-י' עיצורית, ורק במילה הֵיטֵב יש צירי מלא, סימן ל-י' אם קריאה.

 

28.     I.       היבלעות ( = התלכדות עיצורים זהים)

        

         II.      במילה נִצָּב היה תהליך של הידמות מלאה של י' והיבלעותה.

                              

 פרק ד – תחביר ושחבור

 

                                         עיקרי פשוט         

                                          תמורה

29.             א.        השם וירוס ניתן גם לתוכנת מחשב

                              פסוקית סיבה כוללת

                              כיוון שהתוכנה מעתיקה עצמה על המחשב ועל שלוחותיו,

                              תיאור אופן

                              כמו וירוס חי.

                                משפט מורכב                   עיקרי פשוט

                                                                   פסוקית סיבה כוללת

 

                                                 

                  ב.         תוכנת המחשב – השם וירוס ניתן גם לה.

 

                    פסוקית מושא מאוחה       עיקרי פשוט­                   המשך פסוקית מושא

                              איבר א'                          

30.     א.      "עליכם להתאמן יותר" אמר המאמן לשחקניו, "ועליכם

                                          המשך פסוקית מושא

                  איבר ב' מורכב

                              פסוקית מושא                                           

                                                                              לוואי

                  לזכור כי רק שבוע נותר למשחק ביד אליהו."

                        

                        משפט מורכב עיקרי פשוט                     

                                                                                          

                                                      פסוקית מושא מאוחה          איבר א' פשוט

                                                                                                      איבר ב' מורכב      עיקרי פשוט

                                                                                                                                          פסוקית מושא פשוטה

 

                      ב.   נאמר לשחקנים על ידי המאמן שעליהם להתאמן יותר, ועליהם לזכור כי רק שבוע נותר למשחק ביד אליהו..

 

             א.      אם תשבור תשלם.

            ב.      לפי השלט בחנות הכלים, במקרה של שבירה תשלם.

            ג.       לקוח נכבד, שברת, ולכן תשלם.

 

  32.        א.      מושא

               ב.      נושא

               ג.       תיאור אופן

                ד.      לוואי

                ה.      נשוא

                 ו.       לוואי

  

33.        א.      עיריית חיפה מודיעה: "באחד באוקטובר תסתיים עונת הרחצה בחופיה של העיר."

            ב.      עיריית חיפה מודיעה על סיומה של עונת הרחצה בחופיה של העיר באחד באוקטובר, ולכן לא יפקח מציל בחופים.

            ג.       מי שירחץ בים ללא פיקוח מציל, מסתכן.       

            

                                                 תמורה                         נשוא

34.        א.      משמעות המילה שיאצו ביפנית היא לחץ באמצעות אצבעות.

                     משפט פשוט

            ב.      שיטת הטיפול היפנית שיאצו מבוססת על עקרונות העיסוי הסיני העתיק.

            ג.       הטיפול בשיאצו שנועד לסייע למשל בבעיות אורתופדיות בעמוד השדרה, הוא שיטת טיפול יפנית.

            ד.      המילה שיאצו – משמעותה ביפנית היא לחץ באמצעות האצבעות.

 

 פרק ה – הבנה

  35. שלוש השפות המשפיעות ביותר על הסלנג הישראלי הן היידיש, הערבית והאנגלית.

 היידיש סייעה לקבצות המוצא שלה לשמור על הקשר עם התרבות. היא הנחילה לעברית תרגומי שאילה כמו: "מה נשמע?". וכן מילים המציינות תכונה שלילית: קוּטר, פראייר. כיום אין הערבית השפיעה בתחום המילים השאולות. היא סייעה לצעירים להתנער מהאופי הגלותי של היידיש. המילים השאולות מבטאות עוצמה רגשית: אחלה, סבאבה, ועוד.

האנגלית השפיעה על הסלנג אחרי קום המדינה בזמן החדירה של מוזיקת הפופ הבריטית והאמריקאית. השפעת האנגלית ניכרת גם בתחומי הטכנולוגיה, הכלכלה והבידור. באנגלית בולטת קבוצת מילות פנייה ותגובה ספונטנית, כמו אוקיי, וואו ועוד.

 

36.  הסיבות לנוכחות הלעז בסלנג הישראלי הן אלה:

            א.      הסלנג אינו חייב להיות כפוף לכללי השפה ולתקינותה, ולכן חדירת הלעז לתוכו נוחה.

            ב.      הסלנג הוא מִשלב תתרני.

            ג.       הסלנג מייצג תת קבוצות בחברה המושפעות משפות לועזיות (כמו עולם המוזיקה המושפע מאנגלית).

 

37.     המילה "שליכטה" היא דוגמה לכך שהגרמנית השפיעה על השפה העברית בתחומי הבניין ושיפוץ הדירות.

 

38.        ג.       מחאה

 

39.     נ"שכה אחיה" לציון ביטוי

"גברית" לציון נימה צינית

 

40.        ג.       הסתייגות

 

41.     כותרת "אחלה של דאווין" היא כותרת מנוסחת בניסוח פיקנטי מסקרן והיא רומזת ל כך שהמאמר יעסוק בתחום הסלנג.

            כותרת אחרת: "השפעת הלעז על הסלנג הישראלי" זהו ניסוח ענייני, יבש. הוא מוסר את תוכנו העיקרי של הטקסט.

 

42.  הטבלה מתייחסת לפסקה האחרונה בטקסט. לפי הטקסט ולפי הטבלה ניכר שהשפעתה החזקה ביותר היא של הערבית, אחריה האנגלית, ולבסוף היידיש.

 

 פרק ו – הבעה

 סיכום הטקסט "אחלה של דאווין"

במאמר "אחלה של דאוין" שפורסם בכתב העת "פנים" ב-2005 עוסק הכותב ר' רוזנטל בהשפעת הלעז על הסלנג הישראלי.

תחילה מונה המחבר את הסיבות להשפעת הלעז: הרצון להתריס נגד השליטה בעברית, העדר מגבלות של חוקי השפה התקנית על הסלנג, השפעת עולם התוכן של קבוצות בחברה (למשל עולם הבידור) והאפשרות לשמור על קשר עם ארץ המוצא.

בהמשך מציין המחבר את שְלוש השפות שהשפעתן על הסלנג ניכרת באופן בולט. הערבית השפיעה בתחום של שאילת מילים בתחומים שונים, היידיש ממנה תורגמו ביטויים רבים והאנגלית השפיעה בתחום של שאילת מילים בתחומים רבים (כמו קולנוע, מוזיקה כלכלה ועוד).

לדברי הכותב, לערבית וליידיש היה יסוד מבסס זהות: הערבית אפשרה לדברים לעצב זהות מקומית ולהתנער מהאופי הגלותי של היידיש שהייתה לה השפעה מכרעת בעת המאבק על השלטת העברית. האנגלית החלה להשפיע באופן בולט רק בשנות השישים, בעיקר בתחום המוזיקה והקולנוע, וזו התחזקה עם השתלטות הטלוויזיה על תרבות הפנאי בישראל.


המידע באדיבות מכון לחמן בגרות ופסיכומטרי

צור קשר
ליצירת קשר עם בתי ספר ומכוני הכנה לבגרויות, לחצו על שם המכון:
לחמן 
המרכז הקדם אקדמי ספיר
יואל גבע
המכינה הקדם אקדמית- דוד ילין


קישור כללי
פורום בגרויות

 

סגור