מעונות בטכניון

מעונות בטכניון

כל המידע על המעונות של הטכניון

הטכניון הינו מוסד לימודים וותיק אשר נוסד ב - 1924. הטכניון מקנה השכלה והכשרה בהנדסה ובתחומים הקשורים להם, כמו ארכיטקטורה, רפואה, ניהול תעשייתי וחינוך תוך קיום סביבה אינטלקטואלית ממריצה. הטכניון מציע לכלל הסטודנטים מגוון של פתרונות דיור, העונות לצרכים השונים של הסטודנטים. המעונות מיועדים הן ליחידים הן לזוגות ומשפחות.

תנאי קבלה:
הזכאות למעונות נקבעת עפ"י קריטריונים כלכליים,חברתיים ואקדמיים.
בכל שנה "מתחרים" הסטודנטים על מקומות מול הסטודנטים האחרים שמגישים באותה שנה, כך יתכן שסטודנט שקבל מעונות בשנה מסוימת לא יקבל בשנה אחרת ולהיפך.
סטודנטים שמקבלים תשובה שלילית נמצאים אוטומטית ברשימת המתנה.
סטודנטים שהסיבה היחידה לדחייתם היא חוסר במקומות, מקבלים תשובה בנוסח:
בתחילת כל סמסטר ניתן להגיש בקשות מעבר מסוג מעון אחד לסוג מעון אחר, והבקשות מטופלות לפי ניקוד צבירה ולפי מספר המקומות המתפנים.
סטודנט שקבל תשובה שלילית למעונות זכאי לערער (טופס ערעור ושובר תשלום מצורפים למכתב התשובה השלילי)..כדאי לערער רק אם יש שינוי בנתונים שנמסרו בטופס הבקשה למעונות או שיש נתונים נוספים המצביעים על קושי מיוחד שלא בא לידי ביטוי בטופס הבקשה.

מיקום:
המעונות ממוקמים בקמפוס הטכניון (פרט למעון קסל המיועד לרפואנים ונמצא בקרית אליעזר).

המעונות כוללים:

לכל סטודנט מיטה, ארון, שולחן וכסא.
בבניינים המחולקים לדירות לכל דירה מקרר וכיריים.
בחלק מהבניינים הישנים קיימים שירותים משותפים לכל הבנין ומטבחים משותפים הכוללים כיריים לבישול. גם בבניינים אלה - יש בכל דירה מקרר. ברוב חדרי המעונות קיימת נקודת חיבור לרשת הטכניון.
בכל איזור מגורים קיימים חדרי כביסה ובהם מכונות כביסה ומייבשי כביסה וכן שרותים נוספים שיפורטו לגבי כל איזור.
דיירי מכינה והנדסאים מתגוררים במעונות טכניון תחתון בבניינים של שלושה סטודנטים בחדר.
באיזורים - קנדה, מזרח וסגל זוטר ישנה חלוקת דואר לתיבות דואר בבניינים.
דיירים המתגוררים באיזורים האחרים יכולים לקבל תיבת דואר על שמם. תיבות הדואר נמצאות בבנין 19 במעונות טכניון עליון.
על הסטודנט להוציא ממכשיר "הציונומט" שבבנין אולמן אישור על היותו דייר מעונות ולגשת עם אישור זה לדואר הטכניון לקבלת מפתח לתיבת הדואר.

סוגי מעונות:

מעונות טכניון תחתון (ריבקין)
המעונות נבנו בשנות החמישים. הבניינים שוכנים בתוך חורשה בקרבת מקום ללב הקמפוס.
בכל חדר גרים שני סטודנטים (פרט לבנייני המכינה בהם גרים שלושה בחדר).בכל הבניינים - השירותים, המקלחות והמטבחונים משותפים ונמצאים במסדרון הבניין.
באזור מצויים מועדונים, חוות מחשבים, חדר ידיעת הארץ וספריה אור קולית וכן סופרמרקט, מרפאת שיניים וחדר כביסה.

מעונות העמים
ממעונות טכניון עליון ממוקמים בצידו הדרומי של הקמפוס. בכל אחד מסוגי המעונות של איזור טכניון עליון יש חדר כביסה.
באזור ממוקמת מסעדת הסטודנטים דה ז'ור.

מעונות הסנט- המעונות כוללים
בניינים משנות ה- 90. בבניינים דירות בנות שלושה חדרים, שני סטודנטים בכל חדר.
לכל דירה מטבח, פינת אוכל, שירותים ומקלחת.
הבניינים ממוקמים מול בנין "צ'רצ'יל".

מעונות "משופצים"
הבניינים משנות החמישים, ממוקמים באיזור טכניון תחתון ועברו "הסבה" לדירות של אחד בחדר.
בכל דירה 4-6 דיירים ולהם מטבחון מקלחת ושירותים משותפים לדירה.

מעונות קנדה
המעונות נבנו בשנות השבעים והשמונים. בכל הבניינים דירות בנות 5 חדרים, דייר בכל חדר. לכל דירה סלון, פינת אוכל, מטבחון, מקלחת ושירותים.
מעונות קנדה ממוקמים בצפון הקמפוס, (מתחת לבריכת הטכניון).
באזור מרכז קהילתי גדול ומחודש ובו חוות מחשבים. כמו כן באיזור חדר מוזיקה, חדר האזנה למוזיקה וחדר כביסה.

מעונות מזרח
המעונות ממוקמים ליד שער הכניסה המזרחי לטכניון (מכיוון שכונת נשר).מעונות מזרח ה"ישנים" נבנו בשנות התשעים. מעונות מזרח החדשים - נבנו בשנים האחרונות. בכל הבניינים דירות בנות 5 חדרים, דייר בכל חדר. בכל דירה מטבח + פינת אוכל, שירותים ומקלחת. הבניינים הישנים והחדשים ממוזגים. הסטודנטים נושאים בתשלומי החשמל. בדירת רווקים עלות החשמל הדירתית תחולק במספר הדיירים בדירה.באזור חוות מחשבים מועדון וחדר כביסה.

מעונות נווה אמריקה
בניינים משנות ה- 90.
בכל דירה 5-6 דיירים, כשבכל חדר דייר אחד.
לכל דירה מטבח, פינת אוכל וסלון.
בכל דירה מקלחות ושירותים.
בחלק מהבניינים - לכל שניים שלושה סטודנטים מקלחת ושירותים.
בכל  הבניינים קיים מיזוג אויר.

מעונות שלון ופאלם בי'ץ

מיועדים לדיור של זוגות ומשפחות של תלמידי תארים מתקדמים.
בדירות: סלון, חדר שינה מטבח ופינת אוכל וציוד דירתי מינימלי.

שכר דירה:
שכר הדירה נגבה בהוראת קבע באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון שממלא כל סטודנט בתחילת לימודיו, והוא צמוד למדד המחירים לצרכן המפורסם ב- 15 בכל חודש. סטודנט שהתגורר במעונות החל מה- 1 לחודש ועזב עד ל-15 בו, ישלם עבור חצי חודש. סטודנט שפינה את חדרו החל מה- 16 לחודש ועד לסוף החודש, ישלם עבור חודש מלא.התשלום למעונות ייגבה החל משנת תשס"ה, ב - 10 לכל חודש, עבור אותו החודש. בגביית שכר הדירה למעונות מטפלת מחלקת חשבונות סטודנטים. 

קישור רלוונטי:
מלגות

סגור