סיורים בבית הספר למשפטים

סיורים בבית הספר למשפטים

המועמדים ללימודים בתכניות המשולבות במסלול האקדמי המכללה למינהל נפגשים עם בוגרים במקומות העבודה הפוטנציאליים שלהם


 בית הספר למשפטים במסלול האקדמי המכללה למינהל יוצא ביוזמה חדשה ויוצאת דופן ומזמין את המועמדים ללימודים בתכניות המשולבות לסיור במקומות העבודה של עורכי דין בעלי תואר משולב. בסיורים יוכלו הסטודנטים לעתיד לטעום על קצה המזלג מהקריירה הצפויה להם.

המועמדים והמתקבלים לתכנית המשולבת משפטים-חשבונאות סיירו הבוקר במשרד רו"ח פאהן קנה Grant Thornton והמועמדים והמתקבלים לתכנית המשולבת משפטים-כלכלה סיירו במשרד עו"ד מ. זליגמן ושות'. במהלך הסיורים צפו הסטודנטים לעתיד בעבודת המשרד, שמעו תיאור של התפקיד והעיסוק של בוגר התכנית המשולבת ונפגשו עם בוגרי התכנית שעובדים במשרדים האלה כיום. ביום חמישי, יסיירו המועמדים והמתקבלים לתכנית המשולבת משפטים-תקשורת במערכת העיתון THEMARKER.

 דיקאן בית הספר למשפטים במסלול האקדמי המכללה למינהל, פרופ' ארנה בן נפתלי: "שילוב עם עולם המעשה וNETWORKING אינם רק סיסמאות, אלא חלק יומיומי מתפיסת המכללה ובית הספר למשפטים בפרט. תפיסה זו, המשתקפת בתחומי הלימוד, באה לידי ביטוי בתכניות הלימודים הייחודיות – דוגמת התכניות המשולבות שמציע ביה"ס, בדרכי ההוראה ובבחירת הסגל האקדמי. הלימודים בבית הספר למשפטים במכללה מעניקים לסטודנטים, בנוסף לידע רחב, גם יכולת ליישמו בעולם המעשה כפי שיזדמן לסטודנטים לראות בסיורים הללו".

 

סגור