קליניקה ירוקה בקריה האקדמית אונו

קליניקה ירוקה בקריה האקדמית אונו

לראשונה "קליניקה ירוקה" לייעוץ משפטי למגזר החרדי בנושאי איכות סביבה ותכנון בנייה בקריה האקדמית אונו

 

קליניקה ייחודית לייעוץ משפטי בנושאי איכות סביבה ותכנון בנייה בקהילה החרדית הוקמה בקריה האקדמית אונו. הקליניקה מאוישת על ידי סטודנטים למשפטים הלומדים בקמפוס החרדי. בראשה עומדים עו"ד חנן מנדל, מהקריה האקדמית אונו, מומחה לדיני איכות סביבה, עו"ד עמנואל ויזר, המשמש כיו"ר ועדת איכות הסביבה של לשכת עורכי הדין, כחבר ועדת תשתיות ואנרגיה וכנציג לשכת עורכי הדין בכנסת בנושאי הגנת הצרכן והגנת הסביבה, ויהודה גנוט, סטודנט בקמפוס החרדי, מקים ומנכ"ל עמותת "חרדים לסביבה"- ארגון ארצי לנושאי איכות הסביבה בציבור החרדי.

הקליניקה לאיכות סביבה ותכנון בנייה בקהילה החרדית תפעל לשיפור איכות הסביבה בישראל בכלל ובקהילה החרדית בפרט ותטפל בנושאים הבוערים ביותר בסדר היום.

בין הנושאים והבעיות בהם יטפלו הסטודנטים: פיקוח וביקורת על תפקוד רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה ותכנון בנייה, סביבתיות במגזר החרדי, מתן מענה פרטני לתושבים הנתקלים בבעיות סביבתיות דוגמת: מטרדים ציבוריים, מקורות זיהום, ליקויים בתכנון סביבתי ועוד. בדיקת תוכניות מתאר ותוכניות בנייה ברמות השונות והצעת חלופות סביבתיות להם.

כמו כן יפעלו בקליניקה להעלאת פתרונות משפטיים וחקיקתיים לקידום בעיות בנושאים אלו.

לדברי עו"ד חנן מנדל "בעזרת הסטודנטים שלנו שהם מהמגזר החרדי ננסה להיאבק בגורמי הזיהום וההפרעה השונים, ולהפוך את סביבתנו למקום נעים יותר, תוך שימוש בדיני איכות הסביבה ובמערכת התכנונית".

סגור