מהו ביטוח?  מאת פרופסור זיו רייך

מהו ביטוח? מאת פרופסור זיו רייך

מושגים בסיסיים

הביטוח הינו חוזה משפטי הנחתם בין שני צדדים ( בדרך כלל בין הלקוח לחברת הביטוח ).

הביטוח בבסיסו נועד לפיזור סיכונו של הפרט וחברות הביטוח לוקחות את הסיכונים השונים מהפרט ובעבור כך גובות דמי תשלום (בשפת הביטוח "פרמיה"). את הפרמיה משלם הלקוח בכל חודש / שנה בהתאם להסדרה בחוזה המשפטי עם חברת הביטוח. בעבור כך, מקבל הלקוח כיסוי מחברת הביטוח בהתאם הכתוב בפוליסת הביטוח הספציפית לאותו מבוטח.

חברות הביטוח מנפיקות פוליסת ביטוח (להלן חוזה משפטי), ובו מציינות בצורה מפורטת ומדויקת בעבור מה יכוסה הלקוח, וכמו כן בחוזה המשפטי מחריגות חברות הביטוח נזקים מסוימים אשר חייבים להיות מצוינים גם כן בפוליסה בצורה מדויקת.

דוגמא: לקוח בן 50 החליט להצטרף לפוליסת אבדן כושר עבודה. כאשר נשאל במסגרת הצהרת הבריאות על מצבו הבריאותי, הודיע הלקוח כי הוא סובל מפריצות דיסק בגב התחתון, חברת הביטוח כנראה תבטח את אותו לקוח בביטוח אבדן כושר עבודה, אך תחריג בעיות בריאותיות הקשורות להגב התחתון ותציין זאת על גבי הפוליסה.

 

מושגים בסיסיים נוספים ביטוח:

עסקה פיננסית – כאשר לקוח משלם לחברת הביטוח כסף (פרמיה) תמורת לקיחת הסיכון (פוליסת ביטוח). במידה ומתממש מקרה הביטוח, תשלם חברת הביטוח כסף לאותו מבוטח כתגמול.

פיצויים- תשלום המשולם לאדם או לגוף כלשהו לו נגרם נזק מפגיעה שלא כדין מצד האדם או הגוף הפוגע.

תגמולים – תשלום המשולם ע"י גורם מסוים לנפגע, כאשר הגורם המשלם לא אחראי לנזק שנגרם לנפגע. זה למעשה ההבדל בין תגמול לפיצוי. דוגמא : במקרים רבים חברות הביטוח משלמות תגמולים ללקוחות עבור נזק שחברת הביטוח אינה מוגדרת כאחראית ישירה אליו, אך חברות הביטוח עדיין ישלמו מתוקף חוזה הביטוח שנחתם מראש.

מבנה חברת הביטוח:

מחלקה אלמנטרית -  מטפלת בביטוחי רכוש ( בתים , עסקים , רכבים וכו'...). בתוך המחלקה האלמנטרית יש תת מחלקה הקרויה תביעות והיא מטפלת בכל התביעות של המוטבים בתחום האלמנטרי בלבד. ישנו רובד אלמנטרי נוסף הנקרא 'חבויות' – רובד שמתעסק בנזק הנגרם לצד ג' ע"י המבוטחים.
ביטוח כלפי עצמי – צד א' , ביטוח כלפי אחרים – צד ג' , המבטח עצמו – צד ב'.

ביטוח חיים – מחלקה ראשונה היא החיתום , ישנם אקטוארים (חשבי סיכון) ורופאים הבודקים את מצבו הגופני של המבוטח , גילו , עיסוקו וההשפעות וההשלכות לגבי סיכון המוות.
מחלקת תביעות שתפקידה לטפל בתביעות של מוטבים התובעים מכוח מותו של המבוטח.
במקרה זה, תפקידה של מחלקת התביעות היא לבדוק שהכל כשר והאדם באמת נפטר ואין מקרה מרמה או הסתרה.

ביטוח בריאות – המחלקה הראשונה היא חיתום והיא מתנהלת כמו מחלקות החיתום האחרות. ביטוח הבריאות מתחלק לשני סוגים:
א. ביטוח הוצאות רפואיות – מכסה הוצאות טיפולים.
ב. סכום כסך שניתן למבוטח במקרה של מחלה.

ימי- מחלקה שאחראית על ביטוח ימי ואווירי כאשר הדגש הוא על ביטוח מטענים שמובלים באוויר או בים, מישראל החוצה או להיפך.

ביטוח משנה- מחלקה שעובדת בתיאום עם כל המחלקות האחרות ותפקידה לתאם בין מבטחי המשנה לחברה המבטחת.

מחלקת הנהלת חשבונות – מטפלת בחישוב התביעות , השקעות , גביית הפרמיות , יש לה חלק חשוב מאוד בניהול החברה והתייעלותה.

סוגי ביטוח:

 פנסיה – תשמש אותנו כנראה בתקופה השלישית לחיינו בה לא נהיה כשירים לעבוד.
אנו חוסכים דמי פנסיה בקרנות ותוכניות חיסכון שונות לאורך כל הקריירה בהוראתה המפורשת של המדינה (ביטוח חובה שנכנס לתוקף בשנת 2008).

משכנתא – הוראה של בנק ישראל (מי שלא לוקח משכנתא מהבנק לא מחויב לביטוח זה).

ביטוח חובה לרכב – זהו ביטוח לנזקי גוף שנגרמים בתאונות דרכים כתוצאה משימוש ברכב מנועי.

ביטוח מקיף / צד ג' לרכב – מקיף: יכסה מקרה נזק עבור צד ג' + צד א'. דוגמא : אם מבוטח עבר תאונה ובמסגרת התאונה גרם להרס כללי (טוטל לוס) לרכב אשר פגע וגם לרכבו עצמו, חברת הביטוח תשלם גם לאותו נפגע וגם למבוטח.
צד ג': יכסה אך ורק נזק שגרמתי לצד ג' עפ"י הסכום הנקוב בפוליסה.

ביטוח דירה – ביטוח המתחלק לשלושה חלקים :
מבנה : מבנה הבית עצמו יכוסה באם נגרם נזק כגון: שריפה, שבר , הצפה.
תכולה : תכולת הבית (רהיטים , תכשיטים וכו'...) תהיה מכוסה במקרים שונים כגון: גניבה, הצפה וכו'..
צד ג' : נזק שאני גרמתי למישהו אחר יהיה מכוסה עד סכום הנקוב בפוליסת הביטוח.

ביטוח בריאות פרטי – זהו ביטוח לניתוחים , תרופות והשתלות.
ביטוח זה מרחיב את האפשרויות הקיימות בביטוח בריאות ממלכתי.
לא תמיד אנו מקבלים בביטוח בריאות דרך קופות החולים את הזמינות והמקצועיות הנדרשים לטיפולים, למבוטחים הרוכשים ביטוח בריאות פרטי קיימות אפשרויות אלו.
יתרונות בביטוח בריאות ממלכתי : זמינות גבוהה יותר , אפשרות לבחור רופאים מומחים בכל תחום, הרחבת סל התרופות, שירות רופא עד הבית, מסמך אמבולטורי (למי שדואג לרכוש) המקנה החזרים של עד 75% ועוד...

ביטוח סיעודי – זהו ביטוח המיועד למבוטחים (בדרך כלל אנשים מבוגרים) אשר כבר אין ביכולתם לבצע פעולות פשוטות של יום-יום כדוגמא : להתרחץ לבד, להתלבש, לאכול, לשתות , לשכב לבד, לקום לבד וכו'...
בביטוח סיעודי, המבוטחים בגיל צעיר יותר שילמו פרמיות בעבור ביטוח זה, ובהגיעם למצב בריאותי אשר לא מאפשר את הפעולות הרשומות למעלה, יקבלו קצבה 
·  חודשית אשר סוכמה מראש בכריתת חוזה הביטוח. קצבה זו אשר סוכמה מראש (ל-5 שנים או לכל החיים) תעזור להם להמשיך לחיות את חייהם בכבוד.

ביטוח חיים ריסק- ביטוח אשר במסגרתו תשלם חברת הביטוח למוטבים את סכום הביטוח שנקבע מראש במידה והמבוטח מת מתוך תקופת הביטוח שנקבעה מראש.
סיבת המוות יכולה להיות כל סיבה שהיא.

ביטוח תאונות אישיות – ביטוח אשר מקנה פיצוי כספי חד-פעמי במקרה של שבר , כוויה , נכות זמנית או אשפוז עפ"י סכומים הקבועים בפוליסה ונקבעו וסוכמו מראש בעת כריתת חוזה הביטוח.

אבדן כושר עבודה – ביטוח המכסה את המבוטח במסגרת המקצוע בו הוא עובד.
כאשר אנו מדברים על הפוליסה הבסיסית רמת המימוש של הנכות התעסוקתית צריכה להיות 75% אחוזי נכות וזאת על מנת לקבל קצבה. בפוליסות פרט ניתן לרכוש הרחבה בה ניתן לקבל את החלק היחסי שבין 25% ועד 50% (תוספת תשלום).
פוליסת אבדן כושר עבודה מתחלקת לשני חלקים עיקריים : צווארון לבן וצווארון כחול.
צווארון לבן – מקצועות ברמת סיכון נמוך , בדרך כלל עבודה משרדית.
צווארון כחול – מקצועות בעלי סיכון גבוה , לרוב עבודות פיזיות.

מחלות קשות – בפוליסה זו רשימה של מספר רב מאוד של מחלות.
בעת רכישת הפוליסה על הלקוח לעבור הצהרת בריאות ארוכה.
במידה והתקבל לביטוח , בעת מקרה של מחלה קשה תשלם חברת הביטוח סכום הנקבע מראש בעת כריתת חוזה הביטוח.

ביטוח אחריות מקצועית (צד ג') – ביטוח הנרכש ע"י אנשי מקצוע בתחומים שונים , הביטוח מכסה צד ג' עקב רשלנות /סיבות אחרות שנגרמו ע"י המבוטח וקשורות לתחום שבו הוא עוסק.
דוגמא : רופא אשר לא הצליח לבצע ניתוח כלשהו בצורה לא ראויה. חברת הביטוח תכסה את הנזק שנגרום ללקוח עקב ניתוח לא מוצלח.

דוגמא נוספת : ברוקר אשר נכשל בייעוץ לגבי השקעות מסוימות.

 ביטוח ימי / אווירי – ביטוח לכלי שייט ולמטוסים מסוגים וגדלים שונים.
הביטוח הימי ואווירי עוסק לרוב בביטוח מטענים ושליחויות מארצות שונות (ייבוא / ייצוא) כמו כן, עוסק הביטוח גם כביטוח פרטי (אדם המחזיק יאכטה במרינה או הליקופטר).

 

פרופסור זיו רייך, דיקן בית הספר לביטוח המכללה האקדמית נתניה
 

 

 

 

תוצאות חיפוש בתחום

נמצאו 1 מוסדות לימוד ובהם 1 מסלולי לימוד
עיין ברשימת המוסדות האקדמיים בהם תרצה ללמוד. השאר פרטים ונציג המוסד המבוקש ייצור עמך קשר בהקדם:
המכללה האקדמית נתניה
עושים אוניברסיטה לעסקים
כתובת: האוניברסיטה 1 נתניה
רוצה שיתקשרו אליך?
קיים מסלול אחד
בעמוד זה נמצאים 1 מסלולי לימוד בתחום לימודי ביטוח, ב-1 מוסדות לימוד ברחבי הארץ. מעוניין בלימודי ביטוח אך מבולבל? לא יודע במה לבחור?
מלא פרטיך ונציג המוסד יצור עימך קשר בהקדם
שם מלא: דוא"ל:
טלפון נייד: עיר:
ת.ז:
סוג תואר:
אני מאשר את התקנון
צרו איתי קשר
פנייתך נשלחה
מבצע שליחה...
סגור