האקדמיה ללשון נגד תואר שני במשפטים בשפה האנגלית

האקדמיה ללשון נגד תואר שני במשפטים בשפה האנגלית

באקדמיה ללשון העברית מתנגדים נחרצות לתכנית הלימודים של תואר שני במשפטים בשפה האנגלית. לטענתם תכנית הלימודים מרפה את ידה של השפה העברית ומרוקנת מתוכן את המטען התרבותי שלה. היום תיערך ישיבה מכריעה במועצה להשכלה גבוהה, בה תתקבל החלטה בעניין

אנשי האקדמיה ללשון שיגרו מכתב למועצה להשכלה גבוהה ובו הביעה את מחאתה על לימוד ויישום תכנית הלימוד בישראל. האקדמיה רואה בלימוד האנגלית חשיבות מרובה אך לא שזה בא על חשבון השפה העברית. החשש הגדול באקדמיה ללשון העברית, הוא מפני תכניות לימוד נוספות שיצמחו ויתווספו לתכנית זו, כפטריות אחרי הגשם...

בעקבות כך, שיגר נשיא האקדמיה ללשון העברית, פרופ' משה בר-אשר לשר החינוך שי פירון ולחברי המועצה להשכלה גבוהה מכתב מחאה.

לשון המכתב

תמצית ועיקריי המכתב ששוגר, לפניכם:

"קשה לחשוב על מקצוע שבו השפה היא כלי מרכזי יותר ממקצוע המשפט ועריכת הדין. רכישת השכלה משפטית גבוהה בישראל בלי ידיעת השפה העברית כמוה כלימוד משפטים בארצות הברית בלי ידיעה מספקת של אנגלית. ידיעת העברית על בורייה אמורה בכל היבטיה של הלשון – באוצר המילים, במבני הצירופים והמשפטים ואף בכללי הפיסוק".

עוד נכתב: "קריאת פסקי הדין כתובים עברית – במיוחד של בית המשפט העליון – מעשירה את שפתם של הסטודנטים ואת דרכי ההתנסחות שלהם; המינוח המקצועי עולה מכל הרצאה וסעיף חוק; והתרגילים, המבחנים והעבודות, הנכתבים בעברית, דורשים מהם תרגול מתמיד של רהיטות הניסוח. את הצדדים האלה של לימודי המשפטים צריך לחזק, לא להחליש וּודאי שלא לעקור מן היסוד. גם תלמיד דובר עברית שיבקש ללמוד בתכנית שכל תכניה מתורגמים – השכלתו המשפטית תוגבל מטבע הדברים לחומר המתורגם ותלקה בחלקיות".

פרופ' בר-אשר, ממשיך ומתריע: "אין קשר ולא צריך להיות קשר בין לימודי המשפטים ובין החשיבות שדובר בה בהקשר זה לתרגום חוקים ופסקי דין חשובים לאנגלית כדי להפיץ את שמעם בקרב העמים. אם יש חשיבות לאומית לפתיחת צוהר למשפט הישראלי לעולם, צריכה המדינה להקצות לכך את המשאבים, ורצוי שלא תהיה זו יזמה מקומית של גוף פרטי – גדול ככל שיהיה".    

בסיום דבריו, מוסיף פרופ' בר- אשר: " אחריות אישית כבדה מוטלת על שר החינוך העומד בראש המועצה להשכלה גבוהה ועל כל אחד מחברי המועצה למנוע את דחיקת העברית מן המוסדות להשכלה גבוהה. לצערנו התהליך החל, אך עדיין אפשר למנוע את ההידרדרות במדרון החלקלק".

קישור רלוונטי

תואר שני במשפטים

סגור