MBA בעשירייה הראשונה בעולם

MBA בעשירייה הראשונה בעולם

הטיפים שיעזרו גם לך להיות בין עשרות הישראלים שמצליחים בכל שנה להתקבל לעשר תוכניות ה-MBA המובילות בעולם.

 

רק כמה עשרות ישראלים מצליחים בכל שנה להתקבל לעשר התוכניות ה-MBA המובילות בעולם. גילעם לוי, מנהל השירות ב- Aringo , פרש בפנינו כמה טיפים קצרים שאולי יעזרו גם לך להיות ביניהם. 

 

1. הכן אסטרטגיה!

רשום לפניך את הקריטריונים להערכת מועמדים שמשמשים את תוכנית ה-MBA שאתה פונה אליה (ניתן להיעזר באתר האינטרנט של התוכנית ובסטודנטים הפעילים בפורומי MBA). לצד כל קריטריון, הערך את המשקל שניתן לו. לאחר מכן, רשום מה אתה, כמועמד, יכול להציע בכל אחד מהקריטריונים הללו. אלו הם המסרים העיקריים שתרצה לשדר בתהליך ההרשמה.

 2. העבר מסרים ברורים!
הניסיון לתאר את הדרך שעברנו ואת תוכניותינו לעתיד מוביל, לעיתים קרובות, להסברים ולתיאורים מורכבים. קוראי בקשות הקבלה קוראים מאות חיבורים בזמן קצר. המסרים צריכים להיות ברורים, ממוקדים ופשוטים לזיהוי כדי להקל על הקורא, שתפקידו להעריך אותך על פי רשימת הקריטריונים של ועדת הקבלה. 
 

3. היה אתה.
במסמכי ההרשמה ובראיון, כדאי להשתמש בדוגמאות קונקרטיות, אישיות ועובדתיות לשם הדגמה והמחשה.  אפשר לכתוב ברגש  ולהשתמש בביקורת עצמית. עדיף להימנע מהצהרות כלליות, מביטויים סטריאוטיפיים ומקלישאות.
 

4. עשה שיעורי בית. 
מחקר ולימוד הוא חלק חיוני בתהליך הקבלה. לדוגמא, מרבית האוניברסיטאות מבקשות שתענה בכתב על השאלה "מדוע בחרתי דווקא בכם". כדי לענות באופן אפקטיבי, יש להכין מחקר מקיף על תוכנית ה-MBA של האוניברסיטה. משפטים כמו "בחרתי בקולומביה בעדיפות ראשונה בגלל רשת הבוגרים החזקה שלה, סגל ההוראה המכובד והמוניטין המצוין" עלולים לתרום לדחיית בקשתך. כדאי לעמוד על האופי הייחודי של התכנית ועל הסיבות להתאמתך לתוכנית זו.

5. היה ייחודי.
כתוב חיבורי הרשמה אישיים וייחודיים. השאיפה היא שהקורא יקרא את החיבור שלך לא רק מתוקף תפקידו כחבר בועדת הקבלה, אלא גם מתוך סקרנות. השתמש במתח, בכותרות, בפתיחה מסקרנת ובמעט הומור בכדי לתפוס את תשומת לב הקורא. המנע  מחיבור שנשמע בדיוק כמו חמישה חיבורים אחרים שחבר ועדת הקבלה קרא באותו יום.
 

6. התחל מוקדם.
ככל שתתחיל לכוון את עצמך להתליך מוקדם יותר, כך ייגדלו סיכוייך. כדאי יהיה למשל,  אם תזהה ממליצים פוטנציאליים כמה שנים מראש, ותפתח עימם מערכת יחסים טובה ומשמעותית. בדומה לכך, אם אתה חושב על תחילת לימודים בספטמבר 2010, כדאי שתתחיל את קורס ה-GMAT עד חודש ינואר 2009, ותיגש למבחן הראשון עד אפריל 2009. גם לוח זמנים מאוחר יותר עשוי לעבוד, אם כי אינו "אידאלי". 
 

7. השתמש בהמלצות ספציפיות.
המועמדות שלך תהיה אפקטיבית יותר אם הממליץ יכין המלצה ספציפית לכל אוניברסיטה ויענה על שאלות ההמלצה הספציפיות שכל אוניברסיטה מציגה. 
 

8. צבור הישגים מנהיגותיים והתמקד בהם.
הישגים מנהיגותיים (ניהול אנשים בהצלחה, הבחרות לתפקיד, הקמת פרוייקט מוצלח וכדומה) בד"כ אפקטיביים ביותר בתהליך הקבלה. ככל שתצבור הישגים כאלה, כן יגדלו סיכויי הקבלה שלך. במסמכי ההסטוריה האישית וקורות החיים, התמקד יותר בהישגים שהשגת ופחות בתחומי האחריות. 

סגור