האקדמית גליל מערבי

האקדמית גליל מערבי - מידע כללי

השאירו פרטים ויועץ יחזור אליכם
שם מלא:
טלפון נייד:
דוא"ל:
עיר:
ת.ז:
תואר ראשון בסוציולוגיה ארגונית- חטיבה שנייה
תנאי רישום:
סוציולוגיה ארגונית כחטיבה שנייה מוצעת כחטיבה הפתוחה לתלמידי כל החטיבות הראשונות במכללה האקדמית גליל מערבי.

תיאור התעודה:
B.A. בסוציולוגיה ארגונית- חטיבה שנייה של אונ' בר אילן


תחומי לימוד:

העיסוק בארגונים חברתיים לסוגיהם ( עסקים, עבודה, מגזר שלישי, התנדבותיים, קהילתיים, פוליטיים, דתיים, אידיאולוגיים וכו') הינו מרכזי ביותר הן במדעי החברה למיניהם והן בחוויותיו האישיות של כל אדם בחברתנו. זאת, כיוון שכל אדם בחברתנו נושא בו זמנית בתפקידים בארגונים חברתיים שונים ולמעשה מבטא בעצמיותו את שילוב תפקידיו השונים בארגונים בהם הוא חבר. הסוציולוגיה הארגונית והפסיכולוגיה הארגונית מכירות במרכזיות נושא זה ועל כן רב העיסוק המחקרי בארגונים בכמעט כל הקשר דיסציפלינארי אפשרי בתוכם. כך גם רבים כתבי העת הממוקדים בארגונים מסוגים שונים, בדרכי תיפקודם, בניהולם ובהתנהגות האנושית בהם.

אבל, לא רק מנקודת ראות הפרט יש מרכזיות לארגונים ותיפקודם השונה. גם מנקודת ראות החברה תופסים ארגונים חברתיים למיניהם מקום חשוב ביותר. למעשה כמעו אין פעילות בתחום כלשהו שאיננה מתרחשת בהקשר ארגוני – יהא זה ארגון עסקי, עבודה, אידיאולוגי, פוליטי, דתי, התנדבותי, קהילתי או ארגון אחר מהמגזר השלישי.

אכן, מוקד זה של ההקשר הארגוני בחיי הפרט וחיי החברה והחשיבות של ארגונים בחיינו מביאים רבים להתעניינות בלימודים הממוקדים בארגונים מזוויות שונות כהכנה לתפקידיהם החברתיים בעתיד ולתפקידי העבודה שלהם וכמתן תשובה לסקרנות אינטלקטואלית בנושא שהינו מרכזי בחייהם. חטיבת הלימודים בסוציולוגיה ארגונית, כחטיבה שנייה, באה לתת ביטוי למרכזיות של ארגונים בחיינו ולצורך של תלמידים ללמוד נושאים הקשורים בהם כהכנה לחייהם בחברה בכלל ובשוק העבודה בפרט.

סוציולוגיה ארגונית כחטיבה שנייה מוצעת כחטיבה הפתוחה לתלמידי כל החטיבות הראשונות במכללה האקדמית גליל המערבי.

בין הקורסים הנלמדים:

 1.     מבוא לסוציולוגיה ארגונית
 2.     מבוא לפסיכולוגיה חברתית של ארגונים והתנהגות ארגונית (OB)
 3.     תאוריות בארגונים
 4.     מנהיגות וניהול בארגונים
 5.     הבדלי מגדר בניהול וארגון
 6.     ארגונים בחברה האזרחית ובמגזר השלישי
 7.     מוטיבציה, הנעה, ומחויבות ארגונית
 8.     סוגיות בפיתוח ושינוי ארגוני
 9.     עבודה, ארגונים ובריאות
 10.     ארגונים פוליטיים
 11.     ארגונים פוליטיים
 12.     גישור רב תרבותי
 13.     סוציולוגיה של עבודה אבטלה ופרישה
 14.     נשים וגברים בעבודה
 15.     פסיכולוגיה חברתית

 

  

הערות:
ראש החטיבה: פרופ' אורי לויתן*התכנים בעמוד זה מתעדכנים אחת לכמה חודשים
סגור