היחידה ללימודים חוץ אקדמיים במכללת ר"ג

היחידה ללימודים חוץ אקדמיים במכללת ר"ג - מידע כללי

קורסי הסמכה מקצועיים ומגוונים לקראת בחינות רשמיות, ממשלתיות ומוסדיות.

צור קשר עם מוסד הלימודים
03-6710000
או
השאירו פרטים ויועץ יחזור אליכם
שם מלא:
טלפון נייד:
דוא"ל:
עיר:
ת.ז:
קורס השקעות ומינוף נדל"ן
תיאור התעודה:
תעודת סיום מטעם מכללת רמת-גן ונדלנליין


משך הלימודים:
10 מפגשים

זמני לימוד:
לימודי ערב

תחומי לימוד:

ללימודי הנדל"ן וההשקעה מתחום הנדל"ן היבטים מגוונים כגון: מיסוי, מימון, ההיבט המשפטי, מצב ומחיר השוק, פוטנציאל השבחה,  מדידת תשואות כלכליות, תחזוקת נכסים, אלטרנטיבות פיננסיות להשקעה וכיו"ב, תחומים שהינם קריטיים להבנת הנושא לצורך קבלת החלטות בתחום.

לימוד הגורמים הללו המשפיעים על השקעות בתחום הנדל"ן, רגישותם וכיוונם הם המפתח לגיבוש יכולת להערכת הכדאיות ולהשוואה בין חלופות, לצורך קבלת החלטות ניהוליות נכונות.

בקורס זה יוכשרו המשתתפים לנתח את ההיבטים של ההשקעה בנדל"ן, יכירו את תשתית החוק, ייחשפו למודלים שונים הנהוגים היום בעולם המערבי ובעיקר בארצות הברית לבדיקת כדאיות השקעה במקרקעין. בין המרצים אפשר למצוא יועצים משפטיים המתמחים בתחום המקרקעין, ארכיטקט, שמאי מקרקעין, יזמי נדל"ן ועוד.

מטרת הקורס
מטרת הקורס היא להקנות למשתתפיו בסיס מידע, צורת חשיבה וכלים לאיתור והערכת השקעות נדל"ן, למעוניינים לבסס את החלטותיהם בתחום הנדל"ן על רציונל כלכלי, על מודלים כלכליים מוכחים, על היכרות עם שוק הנדל"ן וצורת התנהגותו ועל  מדידה נכונה של תשואות ועלויות
 

קהל היעד 
משקיעים, עוסקים בנדל"ן, מנהלי נכסים, פנסיונרים, מתווכים, יזמים, משקיעים, לקהל הרחב המבקש לרכוש ידע בתחום

שיטת הלימוד 
דיונים פתוחים, סימולציות ותסריטי השקעה, הרצאות פרונטאליות, סרטי הדמיה, מצגות ממוחשבות ועוד.

מבנה המסלול 

1. מבוא לנדל"ן בישראל: התפתחות שוק הנדל"ן בישראל - היסטוריה כלכלית, מבנה השוק, כלכלת נדל"ן, איפיון העוסקים בתחום, איתור הזדמנויות, הגורמים המשפיעים, היקפים ומחזורים מעשיים של פעילות בשוק, מאפייני הצרכן הישראלי, פוטנציאל עסקי בתחום, מודל ההשקעה האופטימלית - פתרון ביה"ס, תהליכי מקרו בשוק הנדל"ן, שוק התיווך, השוק בישראל לעומת השוק העולמי, תהליכי מקרו בשוק הנדל"ן, דפוסי צריכה, מגמות, עונתיות, טרנדים.

2 מיסוי מקרקעין: עקרונות במיסוי היחיד, שיקולי מס בהתאגדות - יחיד, חברה, שותפות, חברת צינור (חברה משפחתית וחברת בית), הקשר בין עסקות נדל"ן למס הכנסה ובכלל זאת ההבחנה בין סוחר למשקיע, חישוב החבות במס שבח (שיעורי המס, הוצאות וניכויים) והפטורים השונים ממס שבח (לרבות דירת מגורים), כללי קיזוז הפסדים שמקורם במכירת נדל"ן, החבות במס רכישה ובמס מכירה, מיסוי רכישת תאגידי נדל"ן (הקצאת מניות ומכירת מניות), חובות דיווח לרשויות מיסוי מקרקעין ומס הכנסה בשל עסקות נדל"ן, מיסוי קרנות ריט, מיסוי בינלאומי ומיסוי השכרת נדל"ן (לרבות דירות מגורים).

3. השבחת נדל"ן נכונה: השיטות והאמצעים להשבחת נדל"ן במינימום עלויות, עלויות ההשבחה, דוגמאות להשבחת נדל"ן.

4. מושגי ייסוד במקרקעין , החוק הישראלי – שינויים ועידכונים: הסברים על מושגי ייסוד בתחום הנדל"ן , אופני הרישום של נדל"ן השונים, מילון מונחים מקצועי, מרכיבי עסקת הנדל"ן, הגדרות מקרקעין שונות, סוגי זכויות במקרקעין, הגדרות למחירי הנדל"ן בישראל, כלים ומכשירים, חוק התכנון והבנייה, תכניות בניין עיר, היתרים, אגרות בניה והיטלי פיתוח, החוק הרלבנטי.

5. השקעה בנדל"ן באמצעות קבוצות רכישה: למהותן של קבוצות הרכישה (התארגנות קבוצתית לבנייה משותפת של דירות מגורים,  רכישה של נדל"ן השבחתו ומכירתו באמצעות קבוצת רכישה וכן התארגנות קבוצתית לרכישת נדל"ן מניב), אופן התאגדותן של קבוצות הרכישה (יחידים, שותפות, חברה, שותפות מוגבלת), היתרונות הגלומים בהשקעה בנדל"ן באמצעות קבוצת רכישה, שיקולי מס בהתארגנות קבוצתית הן מבחינת הקבוצה והן מבחינת היזם (היבטי מע"מ, מס הכנסה ומיסוי מקרקעין).

6. שיקולים כלכליים בהשקעות נדל"ן:
מושגים כלכליים בסיסים למדידת רווחיות, תסריטי השקעה אופייניים, מחיר הכסף ,שיטות היוון וחישוב ערך נוכחי.

7. מדיניות השלטון המרכזי והמוניציפלי: מדיניות הרגולאטור, כלים לסיוע והמרצת הבנייה בישראל, ועדת תכנון ארצית, ועדות תכנון אזוריות, מדיניות פיתוח אזורי, פיתוח תשתיות, תמ"א 38. 

8. איתור הזדמנויות ויזמות נדל"ן: תסריטי יזמות בנדל"ן, התארגנות עסקית ליזמות בתחום, שיקולים בניהול יזמות בנדל"ן, בחינת אלטרנטיבות השבחה, בניית המודל העסקי המתאים, בחינת הרווחיות ביוזמה, סיפורה של יוזמה עסקית.

9. כלים שיטות ודוגמאות המקובלים להערכת שווי נדל"ן: עקרונות וכללים לחישוב שווים של נכסי נדל"ן, גישות שונות להערכת שווי, הפרדת מרכיבים לפי שווים בעסקות מקרקעין, השימוש המיטבי, הערכת שווי מימוש, שמאות מקרקעין.

10. המימון ומודל המינוף בעסקי נדל"ן: צרכי המימון, תסריטי המימון, חישוב עלויות המימון הריאליות, מינוף נדל"ן, כלי מימון מקובלים בישראל, תכנון המימון, ליווי פיננסי, שיקולים בחירת מסלולי מימון שונים המוצעים היום בשוק תחרותי, מידע מעודכן על כלים חדשים למימון וליווי עסקות נדל"ן.

 

הערות:
הלימודים הינם כחודשיים בימי א' בין השעות: 17:30-21:00
כל מפגש בן 4 שעות אקדמיות.
*התכנים בעמוד זה מתעדכנים אחת לכמה חודשים
סגור