המכללה המשותפת

המכללה המשותפת - מידע כללי

מקצוע חזק לעתיד

השאירו פרטים ויועץ יחזור אליכם
שם מלא:
טלפון נייד:
דוא"ל:
עיר:
ת.ז:
קורס סוכני ביטוח
תנאי רישום:
ראיון קבלה; ועדת קבלה; ללא עבר פלילי; 12 שנ"ל.

תיאור התעודה:
לעומדים בדרישות הקורס תינתן תעודה מטעם המכללה המשותפת המותנית בנוכחות של 80% לפחות. רישיונות יינתנו לעוברים בהצלחה את כל בחינות האוצר.


משך הלימודים:
שנתיים

זמני לימוד:
לימודי ערב

תחומי לימוד:

המכללה המשותפת, המכללה המובילה בהכשרת סוכני ביטוח והכנה לבחינות משרד האוצר משנת 1989.
המסלול מקיף ויסודי ומכין את הסטודנטים לבחינות החיצוניות של משרד האוצר לקראת רישיונות: סוכן ביטוח אלמנטרי ו/או יועץ פנסיוני (סוכן ביטוח לשעבר).

מטרת התכנית:
המסלול נועד להכשיר את משתתפיו לעבודה כסוכני ביטוח עצמאיים ו/או שכירים בבנקים/בסוכנויות/בחברות ביטוח ועוד במסגרת המסלול יוכנו הסטודנטים לבחינות משרד האוצר, לקראת רישיונות האוצר; הכשרת המשתתפים לעבודה בענף הביטוח על תחומיו: אש ורכוש, תאונות וייעוץ פנסיוני (ביטוח חיים).

מבין נושאי הלימוד:
קורסי מבוא (חובה): כלכלה, חשבונאות, מימון (סטטיסטיקה).
יסודות הביטוח: סיכון וביטוח, בסיס חוקי לביטוח, עקרונות הביטוח, ענפי הביטוח, הצעת הביטוח, חישובי פרמיות, טיפול בתביעות, הפוליסה, ביטוח משנה ומשותף, הביטוח הממלכתי והפרטי, חוק חוזי ביטוח, הפיקוח על הביטוח ומוסדות הביטוח.
קורס ביטוח תאונות (אלמנטרי): תאונות: פקודות נזיקין, אחריות כלפי צד שלישי, אחריות מקצועית, חוק אחריות למוצרים פגומים, ביטוח אחריות מוצר, חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, חוק הפקודות של כלי הרכב; ביטוח רכב: חובה, צד שלישי ומקיף, תאונות אישיות וביטוח נסיעות לחו"ל.
קורס ביטוח אש ורכוש (אלמנטרי): עקרונות ושיטות בביטוח, סוגי פוליסות בביטוח ורכוש, נזקי טבע, פוליסת הצבירה, ביטוח כספים בכספת, ביטוח אובדן רווחים, ביטוח מטענים בהעברה, ביטוח בתי עסק ובתי מלאכה, ביטוח סיכונים, ביטוח דירה, ביטוח קבלנים, ביטוח שבר מבני ומיוד אלקטרוני וביטוח ציוד מכני הנדסי.

למצטרפים גם לקורס ייעוץ פנסיוני לקבל רישיון סוכן:
קורס ניירות ערך.
קורס ביטוח חיים/ייעוץ פנסיוני: תוכניות בביטוח חיים, כיסויים והרחבות שונות, פטור ממס הכנסה, הפוליסה והתנאים, חישובי פרמיות, ערכי פדיון וסילוק, תנאי חיתום רפואיים, ביטוח מנהלים, בעלי שליטה, סיכון קבוצתי, קרנות פנסיה וביטוח לאומי.

תקנות סוכני הביטוח עפ"י ועדת בכר:

על מנת לקבל רישיון יועץ פנסיוני ו/או רישיון סוכן שיווק פנסיוני ו/או רישיון סוכן ביטוח, עליך לעמוד בכל התנאים הבאים:
1. בחינות ביסודות: שלב הבחינות ביסודות כולל: בחינה ביסודות הביטוח, אשר נערכת מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון – ביטוח יסודות מסורתי, תוספת 3 מבחנים: בחינות ביסודות ייעוץ השקעות – בחינות ליועץ השקעות, הנערכות מטעם הרשות לניירות ערך וכוללות את הבחינות הבאות: בחינה בכלכלה, בחינה בחשבונאות ובחינה בסטטיסטיקה ומימון.
2. תקופת התמחות: תקופת ההתמחות הינה 6 חודשים, במהלך תקופת ההתמחות – המתמחה לא יחזיק ברישיון ולא יעסוק בייעוץ פנסיוני ו/או בתיווך בביטוח.
3. בחינות גמר: שלב בחינות הגמר כולל את הבחינות הבאות: לצורך קבלת רישיון יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני ו/או סוכן ביטוח בענף פנסיוני – בחינת גמר בביטוח פנסיוני אשר נערכת מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, תוספת בחינה: בחינה מקצועית א' (ניתוח ניירות ערך) הנערכת מטעם הרשות לניירות ערך ליועץ השקעות, לצורך קבלת רישיון סוכן ביטוח בענף כללי – בחינת גמר בביטוח רכוש ובחינת גמר בביטוח תאונות אש נערכות מטעם הממונה על שוק ההון – ביטוח וחיסכון.
4. תהליך הרישוי: בחינות ביסודות: ההרשמה לבחינות ביסודות תתבצע באמצעות אתר האינטרנט בלבד, רישום לבחינות ביסודות ייעוץ השקעות נעשה באמצעות אתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך.
5. לאחר עמידה בהצלחה בבחינות ביסודות (הן בבחינה ביסודות הביטוח והן בבחינות ביסודות מטעם הרשות לניירות ערך ליועץ השקעות) – ניתן להתחיל בהתמחות ו/או לגשת לבחינות הגמר.
6. התמחות: מתמחה יגיש לפני תחילת התמחותו – כתב התחייבות לתחילת התמחות חתום בידי מאמנו, המתמחה יקבל לביתו אישור על תחילת התמחות בו מצוין תאריך תחילת ההתמחות, מתמחה לא יעסוק בתקופת התמחותו בתיווך בביטוח או בייעוץ פנסיוני, בסיום תקופת ההתמחות, יגיש המתמחה תצהיר מאמן לגמר התמחות חתום ע"י מאמנו – בפני עורך דין.
7. בחינות גמר: רישום לבחינות גמר נערכות מטעם הממונה על שוק ההון – ביטוח וחיסכון – נעשה באמצעות אתר האינטרנט "תשלומי אגרות ומידע אישי לסוכן", רישום לבחינת גמר שנערכת מטעם הרשות לניירות ערך ליועץ השקעות (למבקשי רישיון יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני ו/או סוכן שיווק ו/או סוכן ביטוח בענף פנסיוני) נעשה באמצעות אתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך.
טופס בקשה לרישיון: לאחר סיום תקופת ההתמחות ועמידה בהצלחה בבחינות הגמר, יש להגיש טופס בקשה לקבלת רישיון יועץ פנסיוני ו/או רישיון סוכן שיווק פנסיוני ו/או רישיון סוכן ביטוח, מלא על כל פרטיו כולל כל המסמכים הנלווים לבקשה, למבקש יישלח לביתו רישיון לתשלום (הרישיון ייכנס לתוקף רק לאחר תשלומו).
8.   סטודנט לא יוכל להמשיך ללמוד בקורסי המשך למרות הרשמתו אם לא עבר בהצלחה את קורסי החובה כחוק.

הערות:
המכללה המשותפת מספקת שירותי הוראה והכנה לבחינות רשמיות של משרדי עבודה/אוצר/משפטים ומועצות למיניהן, בלבד.
האחריות להרשמה ולתשלום אגרות לבחינות החיצוניות חלה בלעדית על הסטודנט/ית תוך תיאום עם מזכירות המכללה.
*התכנים בעמוד זה מתעדכנים אחת לכמה חודשים
סגור