אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - מידע כללי

קידום המצוינות האקדמית לכל סטודנט באמצעות יחס פרטני ואישי

השאירו פרטים ויועץ יחזור אליכם
שם מלא:
טלפון נייד:
דוא"ל:
עיר:
ת.ז:
תואר שלישי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
תנאי רישום:
בעלי תואר שני בסוציולוגיה ו או אנתרופולוגיה מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו"ל אשר השיגו ציון 85 בלימודיהם בתואר וציון 86 בעבודת הגמר המחקרית
ראיון אישי
בתחילת תהליך הקבלה על המועמדים להעביר לחוג תקציר קורות חיים, עדות על הציונים וכן שני מכתבי המלצה


תיאור התעודה:
תואר שלישי , דוקטור, באנתרופולוגיה וסוציולוגיה


משך הלימודים:
4 שנים

זמני לימוד:
יום לימודים מרוכז

תחומי לימוד:

על תואר שלישי בסוציולוגיה ואנתרפולוגיה -

  • לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" על סטודנט המחקר לתכנן ולבצע מחקר מקורי ועצמאי, שיש בו תרומה מהותית לקידום הידע וההבנה בתחום המחקר, ולכתוב חיבור מדעי לפי נוהגי המבנה והמינוח המקובלים בספרות המקצועית. חיבור זה ייקרא עבודת דוקטור.
  • כמו-כן, חייב סטודנט המחקר להוכיח כי הוא שולט בחומר הרקע בתחום המחקר ובספרות המקצועית בתחום ההתמחות ולעמוד בהצלחה בלימודים שהוטלו עליו (ובכללם לימודי השלמה ולימודי שפות) ובכל יתר החובות שחלות על-פי התקנון.
  •  
  • סטודנט המתקבל ללימודים ולמחקר לשם קבלת התואר ''דוקטור לפילוסופיה'' ייקרא סטודנט מחקר שלב א' עד לאישור הצעת המחקר על ידי הרשויות המוסמכות באוניברסיטה, וסטודנט מחקר שלב ב' לאחר אישורה.
  • משך הלימודים הוא ארבע שנים. הצעת המחקר תגובש עם המנחה ותוגש עד סוף שנה ראשונה לאחר אישורו/ה. לאחר אישור ההצעה על ידי הועדה, היא תישלח לשני קוראים חיצוניים. אישור סופי של הצעת הדוקטורט יתקבל בועדת הדוקטורט על פי חוות הדעת של הקוראים החיצוניים והתיקונים שיעשו על ידי התלמידים, במידת הצורך.
  • לאחר אישור ההצעה יעברו התלמידים לשלב המחקר. פרק הזמן המקובל להשלמת מכסת הלימודים ולביצוע המחקר הינו שלוש שנים.
  • עם סיום עבודת המחקר יגישו הסטודנטים את העבודה, באישור המנחה, לועדת הדוקטורט של החוג. העבודה תועבר לרשות ללימודים מתקדמים יחד עם המלצות על מינוי שופטים לעבודה.

במסגרת הלימודים, תלמידי הדוקטורט ידרשו ל:

  • נוכחות חובה בפורום דוקטורנטים שנתי.
  • נוכחות חובה בסדנת דוקטורט במהלך סמסטר ב' של השנה הראשונה.
  • קורסים נוספים שיקבעו בתיאום עם המנחה ויאושרו על ידי ועדת הדוקטורט.
הערות:
מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-
GRE
*התכנים בעמוד זה מתעדכנים אחת לכמה חודשים
סגור