אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - מידע כללי

קידום המצוינות האקדמית לכל סטודנט באמצעות יחס פרטני ואישי

השאירו פרטים ויועץ יחזור אליכם
שם מלא:
טלפון נייד:
דוא"ל:
עיר:
ת.ז:
מנהיגות ומדיניות בחינוך לתואר שלישי
תנאי רישום:
-בקשות להתקבל ללימודים לקראת התואר דוקטור לפילוסופיה בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך תתקבלנה מתלמידים שסיימו את תואר המוסמך בנושאים הקשורים לתחום דעת זה בציון משוקלל של 90 לפחות וציון של 90 לפחות בעבודת התיזה למ"א.

-לתלמידים בעלי תואר מוסמך בנושאים שלא בתחום החינוך תקבע ועדת הדוקטורט תכנית השלמה אישית מותאמת לרקעם האקדמי.

-החוג מקיים דיון בקבלת מועמדים ללימודי תואר שלישי פעמיים בשנה, בחודשים יוני וינואר. לפיכך, יש להגיש את חומר ההרשמה עד ל-1 ביוני (לקראת סמסטר א') ועד ל-1 בינואר (לקראת סמסטר ב').

-ועדת הדוקטורט תדון במועמדים ותחליט על קבלה או דחייה. הודעה תישלח למועמד עד לסוף החודש בו התקיים הדיון.


תיאור התעודה:
תואר שלישי (דוקטור לפילוסופיה PhD)


משך הלימודים:
4 שנים

תחומי לימוד:

לימודי תואר שלשי בפילוסופיה באוניברסיטת חיפה, מחולקים לשני שלבים:

שלב מחקר א':

שלב כתיבת הצעת המחקר המורחבת והשתתפות בקורסים. משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד. במהלך הלימודים בשלב מחקר א' יידרש הלומד להכין את הצעת המחקר, לקבל את אישור המנחה/ים להצעה, להגישה לעיון הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ולעמוד בדרישות אחרות שיוטלו עליו.

שלב מחקר ב':

עם אישור הצעת המחקר, עובר התלמיד לשלב ב'. משך הלימודים בשלב ב' לא יעלה על שלוש שנים. במהלך תקופת הלימודים, יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור. גם שלב זה ניתן להארכה, לפי מידת הצורך ובמידה ויש לכך הצדקה מיוחדת. העבודה הסופית נשפטת על ידי מספר שופטים-מומחים מחוץ לאוניברסיטה ולאחר אישורה זכאי התלמיד לתואר "דוקטור לפילוסופיה".

במסגרת לימודי הדוקטורט על התלמיד ללמוד שלושה קורסים לפחות, מתוכם אחד חובה בשלב א' - "מחקר חינוכי: המשגה ופיתוח". כמו כן, על התלמיד להשתתף בסמינר החוגי המתקיים פעמיים בשנה (פעם בכול סמסטר).

מנחה עבודת הד"ר והוועדה המלווה, במידה ומונתה, יקבעו לתלמיד/ת המחקר את תכנית הלימודים והיקפה. התכנית תאושר ע"י ועדת הדוקטורט החוגית.

במסגרת זו על התלמיד להשתתף בקורסים, למלא את חובותיו על פי דרישות כל קורס ולסיים ברמת הישגים שאינה נופלת מציון 85 בכל קורס.

 

הערות:
*דרישות אקדמיות נוספות תהיינה בהתאם לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים ותקנון החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך.*התכנים בעמוד זה מתעדכנים אחת לכמה חודשים
סגור