המכללה האקדמית אשקלון

המכללה האקדמית אשקלון - מידע כללי

משכן ההשכלה הגדול והחשוב באזור הדרום

השאירו פרטים ויועץ יחזור אליכם
שם מלא:
טלפון נייד:
דוא"ל:
עיר:
ת.ז:
תכנית M.S.W. בעבודה סוציאלית
תחומי לימוד:

מטרות התכנית

התכנית נועדה להעמיק את הידע התיאורטי, האמפירי והמעשי של העובדים הסוציאליים תוך כדי ראייה רחבה וביקורתית של צרכי הפרט, המשפחה, הקהילה, החברה והשירותים החברתיים. השאיפה היא להתמקד בהתמקצעות על ידי העמקה, לצד פיתוח מיומנויות טיפוליות ויכולות לראייה רחבה ומעמיקה של בעיות חברתיות ואישיות.

התכניתb מרחיבה את הידע המקצועי הכללי והיא מעניקה לסטודנטים גם יכולות התערבות מתקדמות. היא מיועדת לקדם עובדים סוציאליים מיומנים, להעניק להם מעמד מוכר ובכיר, ולהכשירם להניע ולהפעיל תהליכים מגוונים לטובת אוכלוסיות יעד מאתגרות ומגוונות.

התכנית כוללת מערכת שיעורים עשירה ומגוונת: קורסים בתחומי המיקרו (מיומנויות טיפול); קורסים בתחומי המאקרו (ניהול, שירותים ומדיניות); קורסים בתחומי המיומנויות האקדמיות (מחקר איכותני והעולם האקדמי הווירטואלי); קורסים המתמקדים בתחום הזקנה; קורסי בחירה המאפשרים העמקה נוספת בתחום הטיפולי (לדוגמה, קורס מיומנויות טיפול מתקדמות) ועוד.

מבנה תכנית הלימודים

התכנית מורכבת משלוש חטיבות של קורסי חובה: 1. סמנריון ופרקטיקום, 2. העשרת מיומנויות העובד הסוציאלי, 3. קרוסים בתחום הזקן ומשפחתו בקהילה; וקורסי בחירה.

פרקטיקום ועבודה בשדה

הסטודנטים נדרשים לעבוד (בתמורה לשכר או בהתנדבות) במהלך הלימודים, כעובדים סוציאליים בארגון מוכר, בהיקף של חצי יום עבודה בשבוע לפחות, בשנה הראשונה בתחום הזקנה ובשנה השנייה בתחום הטיפול. העבודה תלווה בהדרכה מקצועית ע"י מדריכם בכירים מהמכללה. 

נוסף על כך, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום וסמינריון, אחד בתחום הזקנה ושני בתחום הטיפול המתקדם. הפרקטיקום והסמינריון יתבססו על החומרים שיעלו מהשדה.

עבודת גמר

כחלק מהדרישות לקבלת התואר על הסטודנטים להגיש עבודת גמר אינטגרטיבית ומסכמת. העבודה מאפשרת לסטודנט להוכיח את יכולתו בשילוב בין תיאוריה לפרקטיקה בהתבסס על כל החומר הנלמד תוך הסתמכות על התכנים שעלו בקורסי הפרקטיקום ו/או במהלך ההתנסות בשדה.

מסגרת התכנית

הלימודים ייפרסו על שתי שנות לימוד (ארבעה סמסטרים), והם יתקיימו יום  בשבוע (לא כולל קורס באנגלית, במידת הצורך).

 

התנאים לקבלת תעודת מוסמך בעבודה סוציאלית הם סיום בהצלחה של כל הקורסים, הסמינריונים וקורסי הפרקטיקום והגשת עבודת גמר אינטגרטיבית מסכמת.

 

הערות:

*התכנים בעמוד זה מתעדכנים אחת לכמה חודשים
סגור