פורום ייעוץ פיננסי-לקריאה בלבד

בהנהלת: אופיר שלו  |  מסר למנהל/ת הפורום
מנהל הפורום: אופיר שלו, סמנכ"ל כלל מימון אשראי צרכני בע"מ. הפורום ייתן מענה והדרכה בתחום הפיננסי, לסטודנט העתידי ולסטודנט העכשווי: הלוואות ללימודים, מימון שכר דירה, מימון בעזרה למחייה במהלך הלימודים. הכדאיות של הלוואות למימון הלימודים, מהו ליסינג אקדמי?, ריביות, החזרים, הבדל בין הלוואה מהבנק לעומת גוף מימון חוץ בנקאי כל זאת ועוד בפורום לייעוץ פיננסי.
 
אופיר שלו

 
מלי | 16:23  15/04/07
אופיר שלום, כיצד מומלץ לנהוג לגבי סכום ההלוואה אם הכוונה היא לבקש מלגות? שכן תשובות לגבי בקשת מלגות מגיעות במהלך השנה או לקחת סופה. האם לוקחים מראש חלק מגובה שכ"ל ובמידת הצורך משלימים את ההפרש מכם בסוף שנת הלימודים? תודה מראש.
אופיר שלו | 15:19  16/04/07
התשובות למלגות ניתנות לקראת חודש פברואר. סטודנט שמאמין כי זכאי למלגה ואכן יקבלה יכול לבקש מימון מהבנק או מכל גורם מממן על חלק מהסכום הנדרש לתשלום שכר לימוד. המלגות הן בד"כ על סכום חלקי בלבד מתוך שכר הלימוד, כך שניתן לבנות על מימון מעבר לסכום המלגה ובמידה והמלגה לא תאושר לפנות ולבקש מימון נוסף.
מלי | 15:43  19/04/07
סגור