פורום ייעוץ פיננסי-לקריאה בלבד

בהנהלת: אופיר שלו  |  מסר למנהל/ת הפורום
מנהל הפורום: אופיר שלו, סמנכ"ל כלל מימון אשראי צרכני בע"מ. הפורום ייתן מענה והדרכה בתחום הפיננסי, לסטודנט העתידי ולסטודנט העכשווי: הלוואות ללימודים, מימון שכר דירה, מימון בעזרה למחייה במהלך הלימודים. הכדאיות של הלוואות למימון הלימודים, מהו ליסינג אקדמי?, ריביות, החזרים, הבדל בין הלוואה מהבנק לעומת גוף מימון חוץ בנקאי כל זאת ועוד בפורום לייעוץ פיננסי.
 
אופיר שלו

 
אופיר -מנהל הפורום | 15:37  03/12/06
הליסינג האקדמי מאפשר לסטודנט לפרוס ההחזרים החודשיים של ההלוואה לתקופה של עד 144 חודשים ( 12 שנים). במהלך התקופה יכול הסטודנט לבחור האם להחזיר סכומים נמוכים ( תשלומי ריבית בלבד) או להחזיר את תשלומי הריבית והקרן ( תשלומים גבוהים יותר של ההחזר החודשי). בד"כ ההלוואות הבנקאיות שניתנות לתקופה קצרה יותר מחושבות על פי בסיס פריים + ריבית מסויימת ובעוד הליסינג האקדמי ניתן בריבית קבועה + הצמדה למדד.
סגור