ס.ל | 11:08  22/04/15
מה ההבדל בין לימודי הנ"ל במכללות פרטיות לעומת דרך משרד העבודה? לגבי: 1. הקורס, תכניו ואחוזי מעבר הבחינות 2. סוג התעודה שמקבלים (שמעתי על משהו שקשור ללשכת רו"ח) 3. חשיבות מקום הלימודים בבואי לראיון עבודה (כמו למשל ההבדל שקיים בין מבקש עבודה עם תואר מכללה לבין תואר אוניברסיטת תא)
מנהל פורום לימודי תעודה | 17:10  29/04/15
ס.ל שלום, יש כאן ערבוב בין שני קורסים שונים. אשתדל לעשות סדר. הנה"ח 1+2 בסיסי ומתקדם- קורס בהיקף של 320 שעות אקדמיות, הנו קורס שמכין לבחינות חיצוניות של משרד הכלכלה. הוא נלמד במכללות המפוקחות ע"י משרד הכלכלה ודורש הן מהמכללות והן מהסטודנטים לעמוד בנהלים הרלוונטיים. התעודה שמתקבלת מותנית במעבר 2 בחינות חיצוניות ונוכחות מלאה (או לפחות של 85%). אין הבדלי בין סטודנטי אוניברסיטאות או מכללות. ההבדל היחיד הנו במרצים ובנסיון המכללה. אחוז המעבר בקורס זה נע בסביבות 85%-90%. חשב שכר בכיר- בהיקף של 150 שעות, הנו קורס שמכין לבחינה חיצונית של לשכת רו"ח. אחוז מעבר ארצי הנו בסביבות 67%-70%. גם כאן, המכללות מפוקחות על "י לשכת רו"ח ונדרשות ללמד לפי תכני הלשכה. בהצלחה, מונה בר-גיל
סגור