מכללת בית ברל הוסמכה כקמפוס ירוק

מכללת בית ברל הוסמכה כקמפוס ירוק

המכללה האקדמית בית ברל פיתחה תכנית לימוד לבתי ספר יסודיים המבקשים הסמכה כבית ספר ירוק


מכללת בית ברל שהינה המכללה הראשונה לחינוך בארץ שהוסמכה כקמפוס ירוק, פותחה לאחרונה תכנית לימוד לבתי הספר היסודיים הנותנת מענה למעוניינים לעבור את הליך ההסמכה לבית ספר ירוק של משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה ועונה למסגרת הלימוד של חינוך לקיימות עליו מתמקד השנה משרד החינוך .

 התוכנית , ששמה 'מיחזור - מה הסיפור?', עוסקת בטיפוח אזרחות סביבתית בהתמודדות עם פסולת מוצקה כאחת הבעיות המרכזיות של החברה המודרנית כולל ישראל. מורי בתי הספר יכולים להשתלם בה במסגרת המרכז לתכנון לימודים במכללה האקדמית בית ברל , וכן לרכוש את אוגדן התוכנית. האוגדן, שפותח על בסיס עקרונות החינוך הסביבתי, כולל את כל הדרוש לביצוע התוכנית: רקע עיוני למורים, עקרונות מנחים והגדרת מטרות לצד כלים מעשיים וכל החומרים להוראת הנושא בכיתות . יתרונה של התוכנית במבנה המודולרי ובראיה הרב תחומית, המאפשרת לשלבה במקצועות שונים הנלמדים בבית הספר היסודי - מדעים, חברה ואזרחות, מולדת, לימודי סביבה ועוד כפי שנדרש היום במערכת החינוך. השתלמות ראשונה בתוכנית התקיימה כבר בשיתוף אגף חינוך והסברה של המשרד להגנת הסביבה במחוז חיפה ועיריית חיפה. בין המשתלמים בתי ספר הנמצאים בהליך הסמכה כבתי ספר ירוקים.

 

לדברי ד"ר דפנה גולדמן, ראש החוג לאיכות הסביבה וראש המרכז לאוריינות סביבתית בבית ברל כפר סבא וממפתחי התוכנית 'מיחזור - מה הסיפור?', "התכנית עונה באופן ישיר על הצרכים להסמכה כבי"ס ירוק על פי שלושת העקרונות המרכזיים להסכמה: שילוב תכנים וערכים סביבתיים בתוכנית הלימודים, ניהול סביבתי של בית הספר (שימוש מושכל במשאבים) ותרומה לקהילה. חוזר מנכ"ל מיוני 2007 קורא לבתי ספר יסודיים וחט"ב, לשלב חינוך סביבתי בתחומי דעת שונים בשנת הלימודים תשס"ח. התוכנית עונה גם על מטרה זו. כמו כן פיתוח התוכנית מהווה ביטוי למחויבות של בית ברל מכללה לעקרונות 'קמפוס ירוק' הקוראים למוסד אקדמי לשמש, בין השאר, גורם מנהיגותי ולקדם פיתוח בר-קיימא בחברה באמצעות ייזום והובלת פרויקטים חברתיים-קהילתיים".

 

 

סגור