הבחינה הפסיכומטרית ללקויי למידה

הבחינה הפסיכומטרית ללקויי למידה

שאלות ותשובות נפוצות על הבחינה הפסיכומטרית ללקויי למידה

1. 

מידע כללי על הבחינה הפסיכומטרית

באמצעות הפסיכומטרי ניתן לחזות את סיכויי ההצלחה בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה, ציון המבחן משמש את מוסדות הלימוד לצרכי מיון מועמדיהם לחוגים השונים. הבחינה הפסיכומטרית מאפשרת לדרג על סולם הערכה אחיד את כל המועמדים, ובהשוואה לאמצעי מיון אחרים, הבחינה הפסיכומטרית מושפעת פחות ממשתנים סובייקטיביים. יחד עם זאת, הבחינה הפסיכומטרית אינה אמצעי מיון מושלם: על פי רוב היא אמנם מנבאת באופן מוצלח את הצלחת המועמד בלימודים, אך עדיין ייתכנו מקרים בודדים בהם מועמדים עשויים לא להצליח בלימודיהם על אף הישגים גבוהים בבחינה ולהפך. 

הבחינה הפסיכומטרית אינה מודדת באופן ישיר גורמים כגון יצירתיות, מוטיבציה או התמדה, אשר יכולים בהחלט להיות גורם בעל משמעות להצלחה בלימודים. הבחינה עצמה מורכבת משלושה תחומים: אנגלית, מילולי וכמותי. משך הבחינה הוא שלוש שעות ועשרים דקות, הבחינה ללא הפסקה, יש לפתור בזמן המוקצב שמונה פרקים המכילים כ-220 שאלות. הציון לבחינה נע בין 200-800, חשוב לציין כי זו בחינה יחסית, נסביר ונמחיש זאת באמצעות הדוגמא הבאה: נאמר שאנו ניגשים לבחינה בת עשר שאלות כאשר כל תשובה נכונה מקנה לפותר 10 נקודות כלומר הציון הגבוה ביותר בבחינה הוא 100. נניח כי בכיתה עשרים תלמידים והתלמיד המוצלח ביותר ענה נכונה על 7 שאלות  - משמע ציונו לפי שיטת המורה הוא 70, אבל לפי שיטת הפסיכומטרי מאחר והוא התלמיד המוצלח ביותר הוא יקבל את הציון המלא כלומר 100 וזאת מאחר והוא ענה נכונה את מספר התשובות הרב ביותר. כלומר כדי להצליח בבחינה עלינו לצבור מספר גדול יותר של תשובות נכונות בהשוואה לשאר הנבחנים כלומר מטרתנו:

להשיג יתרון ביחס לנבחנים האחרים.


2. מועדי הבחינה הפסיכומטרית

ישנה הבחנה בין מועדי בחינת המפע"מ (ללקויי למידה) לבין מועדי הבחינה הרגילה.
בחינת המפע"מ הינה במועדי אפריל, יולי ודצמבר.
הבחינה הרגילה הינה במועדי פברואר, אפריל, יולי, אוקטובר ודצמבר.
ניתן לבצע את הבחינה שוב ללא הגבלה על מספר הפעמים אך מותר לגשתלבחינה נוספת בהפרש של 4 חודשים לפחות בין בחינה לבחינה (כלומר ניתן לגשת מועד כן מועד לא).
הציון התקף יהיה הציון הגבוה ביותר מבין כל הבחינות.

3. אילו התאמות בבחינה הפסיכומטרית יכולים לקויי הלמידה לקבל?
בבחינה הפסיכומטרית ישנן מספר התאמות היכולות להינתן כל אחת בנפרד או ביחד, ההקלות האפשריות:
*בחינה על המחשב על מחשב (מפע"מ).
*מחשבון בעל 4 פעולות בסיסיות (חיסור/חיבור/כפל/חילוק).
*הקראה באנגלית

4. מהי בחינת מפע"מ?

זוהי בחינה פסיכומטרית המועברת בתנאים מותאמים על ידי מחשב: השאלות בבחינה זו מוצגות על גבי צג המחשב וסימון התשובות, נעשה באמצעות הקלדה על לוח המקשים הצמוד למחשב. בבחינת המפע"מ אין צורך בידע או בניסיון קודם בשימוש במחשב. הבחינה כוללת 3 פרקים (כמותי, אנגלית ומילולי) והקצבת הזמן לכל שאלה היא בנפרד (ולא לפרק שלם). הזמן המוקצב הוא כפול לפחות מן הזמן הממוצע המוקצב לשאלה במתכונת הרגילה של הבחינה הפסיכומטרית, ולפיכך בחינת מפע"מ הינה מסגרת זמן הרבה יותר רגועה.

5. מהם ליקויי למידה?

"ליקויי למידה" הינם קשיים משמעותיים בביצוע מטלות מוטוריות, קוגניטיביות ותפיסתיות ספציפיות. הקשיים הינם ביחס לקלות בה הפרט מבצע מטלות אחרות וביחס לניסיונותיו לשפר את ביצועיו במטלות אלו. קשיים אילו אינם צפויים מכיוון שרכישה של מיומנויות אלו איננה דורשת כישורים גבוהים או מיוחדים ומרבית האוכלוסייה אינה מתקשה ברכישתם במאמץ קל יחסית. עפ"י הגדרה זו, קושי בלתי צפוי בתחום קריאה, כתיבה או הקשב, מהווה לקות למידה במידה ובתחומים אחרים, הפרט מגלה באופן משמעותי יכולות טובות יותר, ובמידה ואינו מצליח לשפר את ביצועיו - ההנחה היא כי הליקוי נובע מבעיה תורשתית-עצבית.

6. מהם האבחונים ללקויי למידה והיכן ניתן לקבלם? 
את האבחונים תוכלו לעשות אצל פסיכולוגים ובמכונים אותם ניתן לאתר בקלות ברחבי האינטרנט. סוגי האבחונים הקיימים:

אבחון לצורך התאמות בבחינה הפסיכומטרית – אבחון מקיף הכולל בדיקת מיומנויות ספציפיות הנדרשות על פי המרכז הארצי לבחינות, מילוי טפסים מיוחדים ומתן משוב אישי. 

אבחון פסיכו-דידקטי - אבחון נרחב הכולל בנוסף לחלקים הדידקטיים גם מבחני אישיות, מבחני אינטליגנציה והיבטים רגשיים. אבחון זה נועד על מנת לאתר לקות למידה ולאבחן היבטים פסיכולוגיים של ההפרעה. האבחון מתאים לקבלת התאמות במבחני הבגרות בכל הרמות (כולל מבחנים בעל-פה) על פיי חוזר מנכ"ל משרד החינוך. לאחר האבחון ניתן משוב אישי.

אבחון דידקטי – אבחון המתמקד בבדיקת מיומנויות קריאה, כתיבה, תפיסה מרחבית וחשבון. אבחון זה משמש לצורך איתור לקות למידה ומתן התאמות במבחנים ברמה 1 ו-2 עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך. בתום האבחון ניתן משוב אישי.

אבחון לצורך טיפול - אבחון זה מיועד ללקויי למידה שכבר עברו בעבר אבחון דידקטי ומעוניינים להתחיל בהתערבות טיפולית. האבחון כולל מבחנים פסיכולוגיים השכלתיים שונים ומבחני אישיות, ומשמש בסיס לטיפול. 

7. קיבלתי התאמות בבית הספר על היותי לקויי למידה האם הן תקפות גם לבחינה הפסיכומטרית?
קיום התאמות בביה"ס אינו תנאי מספיק לקבלת התאמות בבחינה הפסיכומטרי יש להגיש בקשה אליה מצורפים אישורים על היותך לקויי למידה למרכז הארצי אשר מקיים וועדה ודן בכל מקרה לגופו. הוועדה היא היחידה שקובעת האם ינתן אישור להתאמה בבחינה הפסיכומטרית. 

8. מהי הדרך הטובה ביותר להגיע מוכן לבחינה הפסיכומטרית?
כיוון שהבחינה הפסיכומטרית הינה בחינה יחסית חשוב לציין שחובה עלינו לקבל הכנה. באמצעות ההכנה נצבור יתרון ביחס לנבחנים האחרים. זו עובדה סטיססטית מוכחת בישראל ובעולם כי ההכנה לבחינה הפסיכומטרית משפרת באופן משמעותי את הציון ובייחוד לאור תנאי הקבלה למוסדות השונים להשכלה גבוהה הדורשים ציונים גבוהים לקבלה.

על מנת להתכונן היטב לבחינה עלינו להכיר דרכי התמודדות עם מגוון קשיי הבחינה שהמרכזיים שבהם הם יכולת הריכוז לאורך זמן ולחץ הזמן, לצורך זה הנבחנים בכלל ולקויי הלמידה בפרט זקוקים להכנה שיטתית בעלת מסגרת מתאימה המקנה טכניקות פתרון מהירות ואפקטיביות ביותר לשאלות השונות ויוצרת הכנה בשלבים לאורך זמן קצוב עד למועד הבחינה. קורס ההכנה לבחינה הפסיכומטרית מספק את המסגרת המתאימה ומקנה טכניקות פתרון שלא ניתן היה לרכוש אותם במהלך לימודי בית הספר מאחר והן אינן נלמדות שם.

9. היכן אוכל למצוא קורס ההכנה לפסיכומטרי ללקויי למידה? 
ישנם קורסי הכנה רבים לפסיכומטרי אך אלו מותאמים לאוכלוסייה ללא קשיי ולקויי למידה כך שפעמים רבות אוכלוסייה זו סובלת ו"נופלת בין הכיסאות" מחוסר ידע של מכוני ההכנה להכנה נכונה של אוכלוסייה זו. לכן צריך למצוא מכון המתמחה במתן מענה מקצועי לקשיי ולקויי למידה.בארץ קיימים מכוני הכנה מיוחדים ללקויי למידה, אשר עורכים קורסי הכנה לבגרויות ופסיכומטרי ומספקים מענה מקצועי והולם. 

10. האם ניתן לערעור על החלטת המרכז הארצי לבחינות והערכה בקשר להיותי בעל לקות למידה?
כן, אך על הערר להגיע אל הועדה לפני שמסתיים הרישום לבחינה בכדי שתוכל לקבל את ההתאמה למועד אליו אתה רשום.


הכתבה באדיבות  הבית של תמר

צור קשר

מכוני הכנה לפסיכומטרי:
לחמן בגרות ופסיכומטרי
!smart


קישור רלוונטי
פורום פסיכומטרי ותנאי קבלה

תוצאות חיפוש בתחום

נמצאו 2 מוסדות לימוד ובהם 2 מסלולי לימוד
עיין ברשימת המוסדות האקדמיים בהם תרצה ללמוד. השאר פרטים ונציג המוסד המבוקש ייצור עמך קשר בהקדם:
ezway- קורס פסיכומטרי לליקוי למידה
כתובת: הקורסים בפריסה ארצית.
רוצה שיתקשרו אליך?
קיים מסלול אחד
קורס הכנה לפסיכומטרי מותאם ללקויי למידה ובעלי הפרעות קשב וריכוז
זינוק
פסיכומטרי ללקויי למידה
כתובת: סניפים בתל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע
רוצה שיתקשרו אליך?
קיים מסלול אחד
קורס פסיכומטרי ללקויי למידה
בעמוד זה נמצאים 2 מסלולי לימוד בתחום קורס פסיכומטרי ללקויי למידה, ב-2 מוסדות לימוד ברחבי הארץ. מעוניין בקורס פסיכומטרי ללקויי למידה אך מבולבל? לא יודע במה לבחור?
מלא פרטיך ונציג המוסד יצור עימך קשר בהקדם
שם מלא: דוא"ל:
טלפון נייד: עיר:
ת.ז:
סוג תואר:
אני מאשר את התקנון
צרו איתי קשר
פנייתך נשלחה
מבצע שליחה...
סגור