מבנה בחינת הGMAT

מבנה בחינת הGMAT

כל הדברים שצריך לדעת על מבנה הבחינה

 

מבחן ה-GMAT נדרש על מנת להתקבל ללימודי תואר שני ב מנהל עסקים בארץ ובעולם.

הצוות הפדגוגי בבית הספר האמריקאי, המתמחה בהכנה לבחינת ה-GMAT, מסקר מביא עבורכם את כל מה  שצריך לדעת על מבנה הבחינה.

מבחן הGMAT מורכב מארבעה מקצבי זמן שונים. המבחן נפתח בשני חלקים שמשכם כמחצית השעה הבוחנים את מיומנות הכתיבה האנליטית במשימות כתיבה על מול המחשב. לאחר מכן 2 חלקים של שאלות אמריקאיות שמשכם כ75 דקות אשר בוחנים את הידע הכמותי והמילולי של המועמדים.

מבחן הGMAT הינו מבחן ממוחשב –אדפטיבי שכן במהלך השאלות האמריקאיות, בוחן המחשב את מידת הצלחתך ורמתך הכללית ולפיכך משנה את רמת השאלות והקושי, על מנת שיוכל להעריך באופן מדויק יותר את יכולות הנבחן. השאלות נלקחות ממאגר שאלות רחב המכיל אלפי שאלות כך שעל אף שמדובר במבחן אחיד הרי שנוצר מצב בו כל נבחן נתקל בשאלות שונות במהלך הבחינה אך הציון המתקבל הוא מתוך סקאלת ציונים אחידה ובהתאם לרמתו של הנבחן.

בתחילתו של כל אחד מחלקי השאלות האמריקאיות תוצג שאלה ברמת קושי בינונית, המחשב על בסיס התשובה לשאלה זו מכוון את רמתה של השאלה הבאה וכך בהתאם להצלחתו של הנבחן עולהרמת הקושי של השאלות כאשר הוא עונה נכון, וכאשר הנבחן טועה הוא מקבל שאלות ברמה נמוכה יותר. באופן זה  המחשב יכול לכמת את רמתו של הנבחן לציון הסופי.

כיון שפתרון שאלה מותנה בשאלה שקדמה לה, על הנבחנים לענות על כל השאלות בסדר הופעתן, לא ניתן לדלג או לחזור לשאלה כלשהי וכמו כן, אין אפשרות לשנות תשובה כלשהי. במידה ואינך יודע תשובה מסוימת, עליך לנסות לבצע אלימינציה למספר רב ככל שניתן של תשובות שגויות ואז לבחור את התשובה הנכונה ביותר להערכתך, במידה וצדקת בניוחש כלשהו סביר כי הוא יוביל אותך לרמה גבוהה יותר, אך בשיקול כללי לבסוף ימצא המחשב את רמתו האישית של כל נבחן.

כל אחת מן השאלות אשר בשימוש במבחן ה GMAT אושרה ונבדקה על ידי בוחנים מקצועיים, שאלות נוספות מתוספות בכל עת למאגר השאלות במבחן ושאלות אחרות מוצאות מן המאגר. במרבית המבחנים אף משולבות שאלות שאינן נכללות בשיקול הציון הכללי אשר נמצאות בתקופת הרצה, במהלכה נבדקות השאלות ובמידה והן עונות על הדרישות הן מתוספות למאגר השאלות כשאלות מן המנין. אין כל אפשרות לנבחנים לדעת במהלך המבחן אילו שאלות משוקללות בציון ואילו אינן , לפיכף יש לענות על כל השאלות באופן הטוב ביותר.

 

המבחן כולל את אותם סוגי השאלות שמופיעים במדריך, אך פורמט והצגת השאלות תהיה שונה במחשבץ כאשר תיבחן:

רק שאלה אחת תופיעה בכל פעם על המסך.

כל תשובה אפשרית לשאלות האמריקאיות  תוצג ע"י עיגול אותו תצטרכו לסמן ולא ע"י אותיות.

שאלות בעלות אופי  שונה עולות באופן אקראי בחלק האמריקאי  של המבחן. תהיו חייבים לבחור את תשובתכם באמצעות המחשב.

תהיו חייבים לאשר את בחירתכם בתשובה לפני המעבר למסך ולשאלה הבאה. לא תהיה אפשרות לשוב למסך הקודם ע"מ לשנות את התשובה. 

חשוב להכיר בכך שמבחן הGMAT  מעריך מיומנות ויכולת שמתפתחים לאורך פרק זמן ארוך. למרות שחלקי המחן בנויים משאלות שבעיקרן מילוליות ומתמטיות, המבחן המלא מספק שיטה אחת לחישוב היכולת הכללית.

זכרו שלמרות שבמדריך זה בשאלות מופיעות עפ"י  קושי מקל לקשה, המבחן עצמו יהיה ערוך באון שונה. כאשר תבבחנו, תשימו לב ששאלות ברמות קושי שונות מופיעות באופן אקראי.

החלק הכמותי במבחן הGMAT  בוחן את יכולתכם בחישוב כמותי, פתרון תרגילים כמותיים, ותרגום נתונים גרפיים.

ישנם שני סוגי שאלות בחלק הכמותי של המבחן:

פתרון תרגילים

הספקת נתונים

שאלות לפרון תרגילים והספקת נתונים מתמזגות אחת ארחי השניה לאורך כל החלק הכמותי במבחן. שני סוגי השאלות מצריכות  ידע ב:

חשבון

אלגברה אלמנטרית

מושגים ידועים בגאומטריה

החלק המילולי

החלק המילולי במבחן  הGMAT בוחן את יכולתכם בקריאה והבנת טקסט, לנמק ולהעריך טיעונים, ולתקן חומר בטקסט כתוב ע"מ לשלב אותו בשפה היומיומית. בגלל שהחלק המילולי כולל קטעי קריאה מתכנים שונים יתכן וחלקם יהיו לכם מוכרים ,אבל לא קטעי הקראיה ולא השאלות מעידים על ידע מפורט בנושאים המדוברים.

ישנם שלושה סוגי שאלות בחלק המילוי של המבחן:

קריאה והבנה

טיען ביקורתי

תיקון משפטים

שאלות אלו גם מתמזגות לאורך כל החלק המילולי .

 הציון הכולל שלכם במבחן הGMAT נקבע עפ"י:

מספר השאלות עליהן תענו

מספר השאלות עליהן עניתם נכון

רמת הקושי ועוד מאפיינים סטטיסטים של כל שאלה

הציונים המילוליים, כמותיים, וכללים שלכם בGMAT- נקבעים עפ"י תהליך מתמטי מורכב שמחשב את רמת הקושי של כל שאלה שהוצגה בפניכם ואת האופן בו עניתם לה.  כאשר תענו נכון על שאלה קלה, השאלה הבאה תהיה יותר קשה ע"מ לבחון את יכולתכם ובו זמנית לתת לכם הזדמנות להשיג ציון יותר גבוה. לאחר שעניתם על כל השאלות – או שתם זמן הבחינה, המחשב יחשב את כל הנקודות ויקבע את צינכם.  ניקוד החלק המילולי יחד עם החלק הכמותי מרכיבים את הציון הכללי אשר נע על סולם ערכים שבין 0-6 בקפיצות של חצי נקודה. במידה ולא עניתם על כל השאלות בחלק כלשהו (37 בכמותי או 41 במילולי) ציונכם יחושב עפ"י יחס השאלות שנענו בכל חלק ויקבע לפי זה.

   ניקוד הערכת כתיבה אנאליטית
הערכת הכתיבה האנליטית מורכבת משתי משימות: ניתוח נושא וניתוח טיעון. התשובה לכל אחד ממשימות אלו נמדדת גם הם על סולם ערכים שבין 0-6 כאשר 6 הוא הציון הגבוהה ו-1 הנמוך ביותר. ציון 0 ינתן במידה והתשובה  שלא קשורה לנושא, תשובה בשפה זרה, ניסיון העתקה של הנושא עצמו, או אי תגובה.

קבוצת הקוראים שמעריכים את התשובות מורכבת ממורים במכללות ואוניברסיטאות שונות ממחלקות שונות. הקוראים מעריכים את הכתוב עפ"י  איכות החשיבה והכתיבה שלכם באופן כללי. בנוסף ניתן לבחון את התשובות ע"י תוכנת איבחון אוטמטית המעוצבת להעריך את התשובות ברמה של קוראים מקצועיים.

כל תגובה נבחנת ומוערכת ע"י שתי קוראים שונים, במידה והם סותרים אחד את השני ביותר מנקודה אחת התגובה תנתן לקורא שלישי אשר ייקבע ציון. (כתוצאה של אימון ופיקוח רק ומתמשך, ציונים סותרים עולים באופן נדיר במיוחד.)

ציונכם הסופי הוא ממוצע של ארבעת הציונים שניתנים לכל  אחד  מתגובותיכם בנפרד: שתי ציונים לניתוח  נושא ועוד שתיים לניתוח טיעון.לדוגמא : אם ציוניכם עבור ניתוח נושא היו  6 ו-5 וציניכם עבור ניתוח טיען היו 4 ו-4 ציונכם  הסופי יהיה 5.

ציוני ההערכה לכתיבה יחושבו וירשמו בנפרד מחלקי השאלות האמריקאיות שבמבח ולא ישפיעו על ציוני החלק המילוי כמותי. יתכן וימסרו לבית הספר  אותו מיניתם לקבל את ציונכם, גם ציונכם הכוללים וגם את את תוצאות הערכת הכתיבה יחד. העתק תיעוד הציונים שתקבלו בידכם לא יכלול העתק של תגובותיכם.

הציון הכללי הסופי למבחן נע בין 200-800 כאשר שני-שלישים מהנבחנים יקבלו ציון בין 400-600 וכאחוז אחד מכלל הנבחנים יקבל יותר מ-750 . זכרו שזהו מבחן אדפטיבי אשר מחשב את צינכם הסופי גם בהשוואה לשאר הנבחנים וגם בהשוואה לתוצאות כלליות של בחינות בשנים קודמות.

תוצאות חיפוש בתחום

נמצאו 3 מוסדות לימוד ובהם 3 מסלולי לימוד
עיין ברשימת המוסדות האקדמיים בהם תרצה ללמוד. השאר פרטים ונציג המוסד המבוקש ייצור עמך קשר בהקדם:
High Q
התוצאות מדברות
כתובת: סניפים בכל רחבי הארץ
רוצה שיתקשרו אליך?
קיים מסלול אחד
בית הספר האמריקאי ללימודי אנגלית
הכנה לכל המבחנים הנדרשים ללימודים בחו"ל
כתובת:
רוצה שיתקשרו אליך?
קיים מסלול אחד
EZ WAY פסיכומטרי ובגרות
קורס הפסיכומטרי הנבחר בישראל, היחיד עם מאמן פרטי צמוד
כתובת: כל הארץ
רוצה שיתקשרו אליך?
קיים מסלול אחד
בעמוד זה נמצאים 3 מסלולי לימוד בתחום מבחן אמי"ר , ב-3 מוסדות לימוד ברחבי הארץ. מעוניין במבחן אמי"ר אך מבולבל? לא יודע במה לבחור?
מלא פרטיך ונציג המוסד יצור עימך קשר בהקדם
שם מלא: דוא"ל:
טלפון נייד: עיר:
ת.ז:
סוג תואר:
אני מאשר את התקנון
צרו איתי קשר
פנייתך נשלחה
מבצע שליחה...
סגור