מלגות משרד החינוך

מלגות משרד החינוך

כל המידע אודות הלוואות ומענקים מטעם משרד החינוך והתרבות

 

משרד החינוך מעניק הלוואות מיועדות לסטודנטים (בעלי מעמד של תושב קבע בארץ), הלומדים לקראת תואר ראשון ושני, ד"ר לרפואה ולימודי תעודה לאחר תואר, ומטרתם לסייע במימון שכר הלימוד. גובה ההלוואה יקבע באופן יחסי להיקף הלימודים.

ההלוואות יהפכו למענקים עבור האוכלוסיות הבאות:

1. סטודנטים ממשפחות הזכאיות לקצבת יוצאי-צבא (כהגדרת המוסד לביטוח לאומי), אשר להם 4 אחים/אחיות ומעלה עד גיל 18 ו/או אחים/יות המשרתים שרות חובה בצה"ל.

2. סטודנטים הבאים מישובי פיתוח או שכונות שיקום.

פרטים על הזכאות והתנאים ניתן למצוא בטופס הבקשה להלוואה/מענק אשר ניתן לרכישה בחנויות הספרים באוניברסיטאות.

כל האמור לעיל כפוף לשינויים של משרד החינוך והתרבות.


סגור